U kunt zwevende IP-adressen toewijzen aan een actieve virtuele instantie in OpenStack.

Om de toewijzing van zwevende IP-adressen in te schakelen, moet u Doorsturen via IP configureren en een zwevende IP-pool maken in Red Hat OpenStack. Raadpleeg de Red Hat OpenStack-documentatie voor meer informatie.

U moet rechten voor de acties Gekoppeld zwevend IP en Koppeling met zwevend IP ongedaan maken verlenen aan machine-eigenaars. De gebruikers met rechten kunnen vervolgens een zwevend IP-adres aan een ingerichte machine koppelen vanaf de externe netwerken die aan de machine zijn toegevoegd door een beschikbaar adres in de zwevende IP-adrespool te selecteren. Nadat een zwevend IP-adres aan een machine is gekoppeld, kan een vRealize Automation-gebruiker een optie Koppeling met zwevend IP ongedaan maken selecteren om de huidige toegewezen zwevende IP-adressen te bekijken en de koppeling van een adres met een machine ongedaan te maken.