U moet niet-vertrouwde certificaten van de vRealize Automation-toepassing handmatig importeren in browsers op de client om VMware Remote Console te gebruiken op clients die worden ingericht op vSphere.

Zie de VMware vRealize Support Matrix in het vRealize AutomationInformatiecentrum voor meer informatie over ondersteunde versies van Firefox.

Opmerking: Als vRealize Automation is geconfigureerd met een vertrouwd SSL-certificaat voor uw omgeving, hoeft VMware Remote Console niet verder meer te worden geconfigureerd voor clientbrowsers.

Procedure

 1. Meld u vanuit een Firefox-browser aan bij de vRealize Automation-toepassing.
  Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat het certificaat niet wordt vertrouwd.
 2. Selecteer Menu openen > Opties.
 3. Klik op Privacy & beveiliging en klik vervolgens op Certificaten bekijken.
 4. Klik in het dialoogvenster Certificatenbeheerder op Servers en klik vervolgens op Uitzondering toevoegen.
 5. Voeg de URL voor uw vRealize Automation-appliance toe met als poort 8444.
  Bijvoorbeeld, https://your-vra-fqdn-domain:8444.
 6. Klik op Certificaat ophalen en klik vervolgens op Beveiligingsuitzondering bevestigen.
 7. Klik op OK.

resultaten

U kunt nu zonder certificaatfouten verbinding maken met de externe console.