VMware biedt een bibliotheek met werkstroomactiviteiten aan voor vRealize Automation Designer, die kunnen worden gebruikt bij het aanpassen van werkstromen.

Opmerking: CDK wordt niet meer gebruikt sinds versie vRealize Automation 7.0. U kunt de vRealize Orchestrator-werkstromen gebruiken voor gebruikssituaties waarvoor u vroeger CDK gebruikte.

Vijf categorieën uit Windows Workflow Foundation-activiteiten zijn ook opgenomen in vRealize Automation Designer, inclusief Controlestroom, Stroomdiagram, Primitieven, Verzameling en Foutafhandeling.

Deze sectie biedt een verwijzing naar de IaaS-werkstroomactiviteiten die zijn opgenomen in vRealize Automation Designer in de naamruimten voor DynamicOps.Repository.Activities en DynamicOps.Cdk.Activities. Activiteiten die betrekking hebben op het aanroepen van vRealize Orchestrator-werkstromen worden beschreven in Werkstroomactiviteiten in vRealize Orchestrator gebruiken.

Opmerking: In de bibliotheek met IaaS-activiteiten wordt naar Model Manager verwezen als de repository.