Wanneer het opnieuw configureren van start gaat en zijn weg vervolgt door de werkstroom, kunt u de voortgang controleren in de pagina Bewerken.

Tabel 1. Werkstroomstatussen van Bewerkingen opnieuw configureren
Status Beschrijving
Opnieuw configureren in behandeling De statusbewerking is gemaakt.
Gepland Er is een geplande werkstroom gemaakt voor de DEM (Distributed Execution Manager).
Opnieuw configureren De werkstroom die specifiek is voor de interface, wordt uitgevoerd.
Opnieuw configureren is mislukt. Wachten tot opnieuw wordt geprobeerd. Het opnieuw configureren is mislukt. Het wachten is op de eigenaar om een nieuwe aanvraag in te dienen. Als de eigenaar van de machine rechten heeft voor de acties 'opnieuw configureren' of 'opnieuw configureren annuleren', kan de eigenaar het opnieuw proberen of het opnieuw configureren annuleren.
ReconfigureFailed Het opnieuw configureren is mislukt. Er wordt gewacht om de volgende actie uit te voeren.
ReconfigureSuccessful Het opnieuw configureren is geslaagd. Er wordt gewacht tot de werkstroom de volgende actie uitvoert.
Canceled De gebruiker heeft het opnieuw configureren geannuleerd. Machine-eigenaren die rechten hebben, kunnen een nieuwe configuratie annuleren.
Complete De voltooiingswerkstroom stelt deze status in nadat het opschonen is voltooid, zodat de werkstroom kan doorgaan met het opschonen van de statusbewerkingen en goedkeuringen. De status Complete geeft aan dat de aanvraag van vRealize Automation is voltooid, maar dit betekent niet dat het opnieuw configureren van de machine als helemaal is geslaagd.