U kunt vRealize Automation configureren om uw aangepaste Visual Basic-scripts uit te voeren als aanvullende stappen in de levenscyclus van de machine, ofwel voor of na de machine-inrichting. U kunt bijvoorbeeld een script vóór inrichting gebruiken om certificaten of beveiligingstokens te genereren voor de inrichting en vervolgens een script na inrichting gebruiken om de certificaten en tokens na de machine-inrichting te gebruiken. U kunt Visual Basic-scripts uitvoeren zonder een inrichtingsmethode, maar u kunt geen Visual Basic-scripts zonder Amazon AWS-machines gebruiken.

Tabel 1. Checklist voor het uitvoeren van Visual Basic-scripts tijdens inrichting
Taak Locatie Details
Selectievakje Installeer en configureer de EPI-agent voor Visual Basic-scripts. Doorgaans de Manager Service-host

Zie De EPI-agent voor Visual Basic-scripts installeren.

Selectievakje Maak uw Visual Basic-scripts. Machine waarop de EPI-agent is geïnstalleerd

vRealize Automation bevat een Visual Basic-voorbeeldscript PrePostProvisioningExample.vbs in de Scripts-submap van de EPI-agentinstallatiemap. Dit script bevat een koptekst om alle argumenten naar een woordenboek te laden, een hoofdtekst waarin u uw functies kunt opnemen en een voettekst om bijgewerkte aangepaste eigenschappen te retourneren naar vRealize Automation.

Bij het uitvoeren van een Visual Basic-script, geeft de EPI-agent alle aangepaste eigenschappen van machines door als argumenten naar het script. Om bijgewerkte eigenschapswaarden te retourneren naar vRealize Automation, plaatst u deze eigenschappen in een woordenboek en roept u een functie aan die is opgegeven door vRealize Automation.

Selectievakje Verzamel de informatie die vereist is om scripts in blueprints op te nemen. Leg informatie vast en draag deze over naar uw infrastructuurarchitecten.
Opmerking: Een materiaalbeheerder kan een eigenschapsgroep maken door de eigenschapssets ExternalPreProvisioningVbScript en ExternalPostProvisioningVbScript te gebruiken om deze vereiste informatie door te geven. Op deze manier maakt u het voor blueprintarchitecten makkelijker om deze informatie goed in hun blueprints op te nemen.
  • Het volledige pad naar de Visual Basic-scripts, inclusief de bestandsnaam en de extensie. Bijvoorbeeld: %System Drive%Program Files (x86)\VMware\vCAC Agents\EPI_Agents\Scripts\SendEmail.vbs.
  • Om een script uit te voeren voor de inrichting, instrueert u infrastructuurarchitecten om het volledige pad naar het script op te geven als de waarde van de aangepaste eigenschap ExternalPreProvisioningVbScript. Om een script uit te voeren na de inrichting, moeten zij de aangepaste eigenschap ExternalPostProvisioningVbScript gebruiken.