U moet een aangepaste vRealize Orchestrator-werkstroom configureren voor goedkeuringsberichten en reacties met juist opgemaakte gegevens die door vRealize Automation kunnen worden verwerkt.

Schema voor het gebeurtenisonderwerp goedkeuringen

Het schema voor gebeurtenisberichten voor pre- en post-goedkeuringen bevat veldnamen en -waarden, informatie uit de aanvraag en informatie over de bron van de aanvraag.

Hieronder wordt de structuur van de nettolading van de gebeurtenis weergegeven.

{
  fieldNames : Properties,      // Property names
   
  fieldValues : Properties,      // Property values
 
  // Information about the request
  requestInfo : {
    requestRef : STRING,      // Identifier for the source request
    itemName : STRING,       // Name of the requested item
    itemDescription : STRING,    // Description of the requested item
    reason : STRING,        // Justification provided by the user specifying why the request is required
    description : STRING,      // Description entered by the user specifying the purpose of the request
    approvalLevel:ExternalReference,// Approval level ID. This is a searchable field
    approvalLevelName : STRING,   // Approval level name
    createDate : DATE_TIME,     // Time the approval request is created
    requestedFor : STRING,     // Principal id of the user for whom the source request is initiated
    subtenantId : STRING,      // Business group id
    requestedBy : STRING      // Principal id of the user who actually submits the request
  },
 
  // Information about the source of the request
  sourceInfo : {
    externalInstanceId : STRING,  // Identifier of the source object, as defined by the intiator service
    serviceId : STRING,       // Identifier of the service which initiated the approval
    externalClassId : STRING    // Identifier of the class to which the source object belongs
  }
}

De aangepaste eigenschappen of systeemeigenschappen die u op het niveau van het goedkeuringsbeleid configureert, kunt u als eigenschapsnamen en -waarden gebruiken. Met deze eigenschappen van het goedkeuringsbeleid stelt u de goedkeurder in staat de waarden ervan tijdens een goedkeuringsproces te wijzigen. Als CPU bijvoorbeeld een van de eigenschappen is, kan de goedkeurder het aantal CPU's op het formulier met de goedkeuringsaanvraag verlagen.

De nettolading van de antwoordgebeurtenis verwijst naar de gegevens die door de werkstroom worden geretourneerd aan vRealize Automation. De inhoud van de antwoordlading bepaalt of de aanvraag wordt goedgekeurd of geweigerd.

{
  approved : BOOLEAN,        
 
  // Property values
  fieldValues : Properties
}

De parameter 'approved' in de nettolading van de antwoordgebeurtenis is waar voor goedgekeurde aanvragen of onwaar voor geweigerde aanvragen. De eigenschapswaarden zijn de aangepaste of systeemeigenschappen die zijn aangepast door de vRealize Orchestrator-werkstroom en voor het goedkeuringsproces worden teruggestuurd naar vRealize Automation.

Als best practice configureert u de vRealize Orchestrator-werkstroom met een uitvoerparameter voor businessJustification. Met deze parameter kunt u opmerkingen van de goedkeurder vanuit het externe systeem doorgeven naar het vRealize Automation-goedkeuringsproces. De opmerkingen kunnen betrekking hebben op zowel goedkeuringen als afwijzingen.

Een vRealize Orchestrator-werkstroom maken op basis van het goedkeuringsschema

De aangepaste goedkeuringswerkstroom moet een invoerparameter (met een bruikbare naam) hebben van het type Properties. Op het moment dat het werkstroomabonnement wordt getriggerd, krijgt deze parameter de nettolading van de goedkeuringsgebeurtenis toegewezen.

De uitvoerparameters van de werkstroom die worden teruggestuurd naar vRealize Automation zijn approved : Boolean en fieldValues : Properties. De geretourneerde parameter approved : Boolean bepaalt of de goedkeuring wordt gegeven of geweigerd. De parameter fieldValues : Properties bevat de waarden die zijn aangepast in het externe systeem.