Om de inrichting van vCloud Air- en vCloud Director-machines met vRealize Automation voor te bereiden, moet u het virtuele datacenter van de organisatie configureren met behulp van sjablonen en aanpassingsobjecten.

Voor de inrichting van vCloud Air- en vCloud Director-bronnen met vRealize Automation moet de organisatie een sjabloon hebben die kan worden gekloond en een of meer machinebronnen bevat.

Alleen openbare sjablonen kunnen tussen organisaties worden gedeeld. Alleen gereserveerde sjablonen zijn als kloonbron beschikbaar voor vRealize Automation.

Opmerking: Als u een blueprint maakt door een sjabloon te klonen, wordt de unieke id van die sjabloon aan de blueprint gekoppeld. De gekoppelde sjabloon wordt herkend wanneer de blueprint in de vRealize Automation-catalogus wordt gepubliceerd en voor de inrichting en gegevensverzameling wordt gebruikt. Als u de sjabloon in vCloud Air of vCloud Director verwijdert, zal de volgende vRealize Automation-inrichting en -gegevensverzameling mislukken omdat de bijbehorende sjabloon niet meer bestaat. In plaats van de sjabloon te verwijderen en opnieuw te maken, bijvoorbeeld om een bijgewerkte versie te uploaden, vervangt u de sjabloon via het sjabloonvervangingsproces van vCloud Air vCloud Director. Als u vCloud Air of vCloud Director gebruikt om de sjabloon te vervangen (en deze dus niet verwijdert en opnieuw maakt), blijft de unieke id van de sjabloon behouden en kunt u de inrichting en gegevensverzameling onveranderd voortzetten.

In het volgende overzicht ziet u welke stappen u moet uitvoeren voordat u vRealize Automation kunt gebruiken om endpoints te maken en reserveringen en blueprints te definiëren. Voor meer informatie over deze beheertaken raadpleegt u de productdocumentatie van vCloud Air en vCloud Director.

 1. Maak in vCloud Air of vCloud Director een sjabloon voor klonen en voeg deze toe aan de catalogus van de organisatie.
 2. Gebruik de sjabloon in vCloud Air of vCloud Director om aangepaste instellingen voor onder meer wachtwoorden, het domein en scripts op te geven voor het gastbesturingssysteem op elke machine.

  U kunt een aantal van deze instellingen overschrijven in vRealize Automation.

  De mogelijke aanpassingen zijn afhankelijk van het gastbesturingssysteem van de bron.

 3. Configureer in vCloud Air of vCloud Director de catalogus die met alle mensen in de organisatie wordt gedeeld.

  Configureer in vCloud Air of vCloud Director de toegang van accountbeheerders voor de gewenste organisaties om de catalogus toegankelijk te maken voor alle gebruikers en groepen in de organisatie. Als deze deling niet wordt toegewezen, zijn de catalogussjablonen niet zichtbaar voor endpoint- of blueprintarchitecten in vRealize Automation.

 4. Verzamel de volgende informatie, zodat u deze kunt opnemen in blueprints:
  • De naam van de vCloud Air- of vCloud Director-sjabloon.
  • De totale hoeveelheid opslagruimte die is opgegeven voor de sjabloon.