U kunt vSphere-endpoints in vRealize Automation maken die met vCenter communiceren om computerbronnen te ontdekken, gegevens te verzamelen en machines in te richten. U kunt ook NSX-instellingen koppelen aan het vSphere-endpoint door aan een NSX for vSphere-endpoint, een of meer NSX-T-endpoints of beide NSX-endpointtypen te koppelen.

Als u een vSphere-endpoint aan NSX for vSphere- en NSX-T-endpoints koppelt, kunt u NSX for vSphere en NSX-T voor verschillende clusters configureren in één vCenter:
 • Een IaaS-beheerder kan een vSphere-endpoint koppelen aan zowel een NSX for vSphere-endpoint als een NSX-T-endpoint.
 • Een materiaalbeheerder kan een reservering voor NSX for vSphere of NSX-T maken, afhankelijk van de computerbron.
 • Een blueprint-architect kan blueprints ontwerpen die ofwel NSX for vSphere-specifiek of NSX-T-specifiek zijn. Beide typen blueprints kunnen in dezelfde vCenter-omgeving worden geïmplementeerd.
U kunt een associatie maken tussen vSphere- en NSX-endpoints. Associaties omvatten:
 • Eén vSphere-endpoint gekoppeld aan één NSX for vSphere-endpoint.
 • Eén vSphere-endpoint gekoppeld aan meerdere NSX-T-endpoints.
 • Eén NSX-T-endpoint gekoppeld aan meerdere vSphere-endpoints.
 • Eén NSX for vSphere-endpoint gekoppeld aan één vSphere-endpoint.
 • Eén vSphere-endpoint gekoppeld aan één NSX for vSphere-endpoint en één NSX-T-endpoint.

  Wanneer een vSphere-endpoint is gekoppeld aan zowel een NSX for vSphere-endpoint als een NSX-T-endpoint, wordt het cluster beheerd door NSX for vSphere of door NSX-T. De NSX Manager wordt bepaald door vRealize Automation wanneer gegevens voor het endpoint worden verzameld en er een relatie tot stand wordt gebracht. U kunt het type NSX-platform zien dat een specifiek cluster beheert door de kolom NSX-type op de pagina Computerbronnen te controleren.

Voor informatie over het maken van NSX-endpoints die zijn gekoppeld aan een vSphere-endpoint, raadpleegt u Een NSX for vSphere-endpoint maken en associëren met een vSphere-endpoint in vRealize Automation of Een NSX-T-endpoint maken en associëren met een vSphere-endpoint in vRealize Automation.

Zie Overwegingen bij het gebruik van Testverbinding voor informatie over het valideren van de endpointverbinding en het certificaatvertrouwen.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd of bent gemigreerd van een vSphere-endpoint dat gebruikmaakte van een NSX Manager, wordt er een nieuw NSX-endpoint gemaakt dat een associatie bevat tussen het vSphere-endpoint waarvoor een upgrade is uitgevoerd en een nieuw NSX-endpoint.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een IaaS-beheerder.

 • U moet een vSphere-proxyagent installeren om uw vSphere-endpoint te beheren. De naam van de agent en de naam van het endpoint moeten overeenkomen. Raadpleeg voor meer informatie over het installeren van de agent De proxy-agent installeren en configureren voor vSphere.

 • Als u een vSphere-endpoint wilt gebruiken voor het implementeren van VM's van OVF-sjablonen, controleert u of uw verificatiegegevens de vSphere-bevoegdheid VApp.Import omvatten in de vCenter Server die is gekoppeld aan het endpoint.

  Met de bevoegdheid VApp.Import kunt u een vSphere-machine implementeren met behulp van instellingen die worden geïmporteerd uit een OVF. Meer informatie over deze vSphere-bevoegdheid vindt u in de vSphere SDK-documentatie.

  Als het OVF wordt gehost op een website, raadpleegt u Een proxyendpoint maken voor de website van de OVF-host.

 • De vSphere-agent configureren.
 • Als u aanvullende NSX-netwerk- en -beveiligingsinstellingen wilt configureren voor het vSphere-endpoint, maakt u een NSX for vSphere- of NSX-T-endpoint. U kunt een associatie maken met uw NSX-endpoint wanneer u een vSphere-endpoint maakt of bewerkt.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Virtual > vSphere.
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
  De naam moet overeenkomen met de endpointnaam die tijdens de installatie is opgegeven voor de vSphere-proxyagent. Als de naam niet overeenkomt, mislukt de gegevensverzameling.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Typ de URL voor de vCenter Server-instantie in het tekstvak Adres.
  De URL moet van het type https://hostname/sdk of https://IP_address/sdk zijn.
  Bijvoorbeeld https://vsphereA/sdk.
 6. Voer uw vSphere-gebruikersnaam en -wachtwoord op beheerdersniveau in of gebruik uw geïntegreerde vSphere-verificatiegegevens.

  Geef verificatiegegevens waarmee u bevoegd bent om aangepaste kenmerken te wijzigen.

  De indeling van de gebruikersnaam is domein\gebruikersnaam.

  Als u het serviceaccount van de vSphere-proxyagent wilt gebruiken om verbinding te maken met vCenter Server, selecteert u Geïntegreerde verificatiegegevens gebruiken.

  Als u uw vSphere geïntegreerde verificatiegegevens gebruikt, hoeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

 7. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 8. (Optioneel) Klik op Associaties en maak een associatie met een bestaand NSX for vSphere of NSX-T-endpoint om NSX-netwerkinstellingen en -beveiligingsinstellingen voor het endpoint te configureren.

  U moet ten minste één NSX-endpoint hebben om een associatie te maken.

 9. (Optioneel) Klik op Testverbinding om de verificatiegegevens, het endpointadres van de host en het certificaatvertrouwen te valideren. De actie controleert ook of de beheerservice en -agent actief zijn zodat gegevens voor het endpoint kunnen worden verzameld. De actie OK test op dezelfde voorwaarden.
  De actie Testverbinding retourneert informatie over een van de volgende voorwaarden:
  • Certificaatfout

   Als het certificaat niet wordt gevonden, vertrouwd of is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren. Als u de vingerafdruk niet accepteert, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  • Agentfout

   De gekoppelde vSphere-agent is niet gevonden. Voor een succesvolle test moet de agent actief zijn.

  • Hostfout

   Het opgegeven endpointadres is niet bereikbaar of de gekoppelde beheerservice is niet actief. Voor een succesvolle test moet de managerservice actief zijn.

  • Verificatiegegevensfout

   De opgegeven combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is ongeldig voor het endpoint op het opgegeven adres.

  • Timeout

   De testactie kan niet worden voltooid in de toegestane tijdsperiode van twee minuten.

  Als de actie Testverbinding mislukt, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  Als er een probleem is met een vertrouwd certificaat, bijvoorbeeld als het certificaat is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren.

 10. Klik op OK om het endpoint op te slaan.

  De actie OK test op dezelfde voorwaarden als de actie Testverbinding. Als een van de vorige voorwaarden wordt gevonden, wordt een bericht geretourneerd. Als er kan worden opgeslagen, wordt de fout weergegeven op het scherm zodat u die kunt controleren.

resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw rekenbronnen.

Opmerking: Wijzig de naam van vSphere-datacenters niet na de eerste gegevensverzameling, anders kan de inrichting mislukken.

Zie Computerbronnen bekijken en gegevensverzameling uitvoeren voor meer informatie.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.