U kunt een of meer bereiken van statische IP-adressen definiëren voor gebruik bij het inrichten van een netwerk.

Tijdens inrichting wijst elk nieuw geleid netwerk het volgende beschikbare bereik toe en gebruikt het dit als zijn IP-ruimte.

Procedure

  1. Als u een netwerkbereik wilt maken of een bestaand netwerkbereik wilt selecteren, klikt u op het tabblad Netwerkbereiken.
  2. Klik op Bereiken genereren om netwerkbereiken te genereren op basis van het subnetmasker, het subnetmasker van het bereik en de basisinformatie over het IP-adres dat u op het tabblad Algemeen hebt ingevoerd.
    Te beginnen met het basis-IP-adres genereert vRealize Automation bereiken op basis van het bereik van het subnetmasker.
    vRealize Automation genereert bijvoorbeeld bereiken van 255 IP-adressen als het subnetmasker 255.255.0.0 is en het subnetmasker van het bereik 255.255.255.0 is met de naam Range1 tot en met Range n.
  3. Klik op OK.