Hierdoor wordt een proces uitgevoerd op dezelfde machine als de DEM die deze activiteit uitvoert.

Opmerking: vRealize Automation kan de gebruikersinterface van de processen die zijn gestart door activiteit van RunProcess niet weergeven voor de gebruiker, daarom zijn deze processen niet interactief. Om te voorkomen dat orphaned processen achterblijven op de DEM-machine, moeten de processen zichzelf kunnen beëindigen.
Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit RunProcess
Argument Type Beschrijving
Command String Pad naar het uitvoerbare bestand dat wordt uitgevoerd op de DEM-machine.
WorkingDirectory String (Optioneel) De werkmap waaronder het proces moet worden uitgevoerd.
Arguments String (Optioneel) De lijst met opdrachtregelargumenten die worden doorgegeven aan de opdracht.
WaitForExit bool (Optioneel) Indien waar, wacht de werkstroom totdat het proces is voltooid, voordat de werkstroom wordt voortgezet. De standaardwaarde is niet waar.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.