Door de optie Aanpassen te selecteren wanneer u een virtuele server definieert, kunt u informatie opgeven over de poolleden, zoals de poort waarop de leden verkeer ontvangen, het protocoltype dat de NSX-T load balancer kan gebruiken om toegang te krijgen tot die poort, het algoritme dat wordt gebruikt voor load balancing en de persistentie-instellingen.

Een pool vertegenwoordigt een cluster met machines waarover de taken worden verdeeld. Een poollid vertegenwoordigt één machine in dat cluster.

De standaardinstellingen voor het lidprotocol en de lidpoort komen overeen met de instellingen voor het protocol en de poort op de pagina Algemeen.

De pool met machines die lid zijn, wordt weergegeven in de waarde voor de optie Lid in de gebruikersinterface van het load balancer-onderdeel in de blueprint. De vermelding bij Lid wordt ingesteld op de pool of het cluster met machines.

Procedure

 1. (Optioneel) De instelling Lidprotocol komt overeen met het protocol dat u hebt opgegeven op het tabblad Algemeen. Deze instelling definieert hoe het poollid netwerkverkeer ontvangt.
 2. (Optioneel) Voer een poortnummer in in het tekstvak Lidpoort om de poort te bepalen waarop het poollid netwerkverkeer ontvangt.

  Als de aanvraag voor het virtuele IP-adres (VIP) van de load balancer binnenkomt op poort 80, moet u de aanvraag mogelijk doorverwijzen naar een andere poort, bijvoorbeeld poort 8080, op de poolleden.

 3. (Optioneel) Selecteer de verdelingsmethode op basis van een algoritme voor deze pool.

  De algoritmeopties en de algoritmeparameters voor de opties die ze vereisen, worden beschreven in de volgende tabel.

  Raadpleeg Een serverpool toevoegen voor taakverdeling in de NSX-T-productdocumentatie voor gerelateerde informatie.

  Optie Beschrijving en algoritmeparameters
  ROUND_ROBIN

  Inkomende clientaanvragen doorlopen een lijst met beschikbare servers die de aanvraag kunnen afhandelen. Negeert het gewicht van serverpoolleden zelfs als dit geconfigureerd is.

  WEIGHTED ROUND ROBIN

  Aan elke server wordt een gewichtswaarde toegewezen die opgeeft hoe die server presteert ten opzichte van andere servers in de pool. De waarde bepaalt hoeveel clientverzoeken naar een server worden verzonden in vergelijking met andere servers in de pool. Dit algoritme voor load balancing focust op een gelijke verdeling van de taken tussen de beschikbare serverbronnen.

  IP-HASH

  Selecteert een server op basis van een hash van het oorspronkelijke IP-adres en het totale gewicht van alle actieve servers.

  LEASTCONN

  Hiermee worden clientaanvragen naar meerdere servers gedistribueerd op basis van het bestaande aantal verbindingen op de server. Nieuwe verbindingen worden verzonden naar de server met het minste aantal verbindingen. Negeert het gewicht van serverpoolleden zelfs als dit geconfigureerd is.

  WEIGHTED LEASTCONN

  Aan elke server wordt een gewichtswaarde toegewezen die opgeeft hoe die server presteert ten opzichte van andere servers in de pool. De waarde bepaalt hoeveel clientverzoeken naar een server worden verzonden in vergelijking met andere servers in de pool. Dit algoritme voor load balancing focust op het gebruik van de gewichtswaarde voor een gelijke verdeling van de taken tussen de beschikbare serverbronnen. De gewichtswaarde is standaard 1 als de waarde niet is geconfigureerd en langzame start is ingeschakeld.

 4. (Optioneel) Selecteer de persistentiemethode voor deze pool.
  Persistentie volgt en bewaart sessiegegevens, zoals het specifieke poollid dat een clientaanvraag heeft behandeld. Met persistentie worden clientaanvragen doorverwezen naar hetzelfde poollid voor de levensduur van een sessie of tijdens opeenvolgende sessies. Zie Persistente profielen configureren in de NSX-T-productdocumentatie voor meer informatie over de persistentiemethoden.
  • Selecteer Geen om op te geven dat sessieacties niet worden opgeslagen voor latere intrekking.
  • Selecteer Cookie om een unieke cookie in te voegen om de sessie te identificeren de eerste keer dat een client toegang krijgt tot de site. Bij elke volgende aanvraag wordt de cookie gelezen om ervoor te zorgen dat verbinding wordt gemaakt met de geschikte server.
  • Selecteer Bron-IP om sessies te volgen op basis van het oorspronkelijke IP-adres. Als een client een verbinding aanvraagt voor een virtuele server die affiniteitspersistentie van het bronadres ondersteunt, controleert de load balancer of die client eerder is verbonden. Als dat zo is, wordt de client naar hetzelfde groepslid geleid.
 5. Als u persistente cookies gebruikt, voert u de naam van de cookie in.
 6. (Optioneel) Selecteer de modus waarmee de cookie wordt ingevoegd, in het vervolgkeuzemenu Modus.
  Optie Beschrijving
  Invoegen

  Maak een uniek cookie om de sessie te identificeren.

  Voorvoegsel

  Wordt toegevoegd aan de bestaande cookie.

  Herschrijven

  Overschrijft de bestaande cookie.

 7. (Optioneel) Voer de vervaltijd voor persistentie in seconden in voor de cookie.

  Bijvoorbeeld: voor L7 load balancing met een TCP-bron-IP, treedt er een time-out op voor de persistentievermelding als geen nieuwe TCP-verbindingen tot stand worden gebracht gedurende de specifieke vervaltijd, zelfs als de bestaande verbindingen nog steeds actief zijn.

 8. (Optioneel) Klik op het tabblad Statuscontrole en ga naar het onderwerp Instellingen voor de statuscontrole van de virtuele server definiëren voor NSX-T om door te gaan met het definiëren van de virtuele server in het load balancer-onderdeel van NSX-T.