Rollen bestaan uit een reeks privileges die aan gebruikers kunnen worden gekoppeld om te bepalen welke taken zij kunnen uitvoeren. Op basis van hun verantwoordelijkheden kunnen voor individuele gebruikers een of meer rollen aan hun gebruikersaccount zijn gekoppeld.

Alle gebruikersrollen worden binnen de context van een specifieke tenant toegewezen. Sommige rollen in de standaardtenant kunnen echter systeembrede configuratie beheren die op meerdere tenants van toepassing is.