Voeg aangepaste RDP-eigenschappen aan de blueprint toe en verwijs naar het RDP-bestand dat de systeembeheerder heeft voorbereid, als u catalogusbeheerders in staat wilt stellen gebruikers toe te staan om met een RDP-actie voor Windows-blueprints verbinding te maken.

Opmerking: Als uw materiaalbeheerder een eigenschapsgroep maakt die de vereiste aangepaste eigenschappen bevat en u neemt deze op in uw blueprint, dan hoeft u de aangepaste eigenschappen niet individueel aan de blueprint toe te voegen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Wijs de blueprint die u wilt bijwerken aan en klik op Bewerken.
 3. Selecteer het machineonderdeel op uw canvas om de details te bewerken.
 4. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 5. Klik op het tabblad Aangepaste eigenschappen.
 6. Configureer de RDP-instellingen.
  1. Klik op Nieuwe eigenschap.
  2. Typ de naam van de aangepaste RDP-eigenschappen in het tekstvak Naam en de bijbehorende waarde in het tekstvak Waarde.
   Optie Beschrijving en waarde

   VirtualMachine.Rdp.File

   Geeft een RDP-bestand op waarvan instellingen worden verkregen, bijvoorbeeld My_RDP_Settings.rdp. Het bestand moet zich in de Website\Rdp-submap van de vRealize Automation-installatiemap bevinden.

   zie VirtualMachine.Rdp.File en VirtualMachine.RDP.SettingN in Aangepaste eigenschappen V voor gerelateerde informatie.

   VirtualMachine.Rdp.SettingN

   Geeft de RDP-instellingen op die moeten worden gebruikt bij het openen van een RDP-koppeling naar de machine. N is een uniek nummer dat wordt gebruikt om de ene RDP-instelling te onderscheiden van de andere. Bijvoorbeeld: als u een RDP-verificatieniveau wilt opgeven zodat er geen verificatievereiste wordt opgegeven, definieert u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Rdp.Setting1 en stelt u de waarde in op verificatieniveau:i:3. Zie Microsoft Windows RDP-documentatie zoals RDP Settings for Remote Desktop Services in Windows Server voor informatie over beschikbare RDP-instellingen en de bijbehorende juiste syntaxis.

   Zie VirtualMachine.Rdp.File en VirtualMachine.Rdp.SettingN in Aangepaste eigenschappen met R voor gerelateerde informatie.

   VirtualMachine.Admin.NameCompletion

   Geeft de domeinnaam op om deze op te nemen in de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de machine die de RDP- of SSH-bestanden genereert voor de gebruikersinterfaceopties Verbinding maken met RDP of Verbinding maken met SSH. Stel de waarde bijvoorbeeld in op myCompany.com om de volledig gekwalificeerde domeinnaam my-machine-name.myCompany.com in het RDP- of SSH-bestand te genereren.

  3. Klik op Opslaan.
 7. Selecteer de blueprintrij en klik op Publiceren.

resultaten

De catalogusbeheerders kunnen gebruikers het recht geven om de actie Verbinding maken via RDP te gebruiken voor de machines die worden ingericht met uw blueprint. Gebruikers die niet gerechtigd zijn voor deze actie, kunnen geen verbinding maken via RDP.