U kunt aangepaste vRealize Orchestrator-werkstromen in specifieke fasen van de hoofdwerkstroom van machines laten uitvoeren door de aangepaste werkstroom te verbinden met een werkstroomstub voor statuswijziging en de werkstromen toe te wijzen aan een blueprint.

Opmerking:

De werkstroomstubs worden vervangen door de werkstroomabonnementen van de eventbroker. Ze zijn nog steeds beschikbaar, worden ondersteund en kunnen worden gebruikt, maar ze zullen waarschijnlijk worden verwijderd in een toekomstige versie van vRealize Automation. Om de toekomstige productcompatibiliteit te garanderen, moet u de werkstroomabonnementen gebruiken om aangepaste werkstromen uit te voeren gebaseerd op statuswijzigingen. Zie Werkstroomabonnementen configureren ter uitbreiding van vRealize Automation.

Voorwaarden

Gebruik de meegeleverde werkstroomsjabloon uit de subdirectory Uitbreidbaarheid van de vRealize Automation-plug-inbibliotheek om een aangepaste werkstroom te maken die wordt uitgevoerd tijdens de levenscyclus van een machine.

Procedure

 1. Selecteer Uitvoeren of Ontwerpen in het vervolgkeuzemenu van de Orchestrator-client.
 2. Klik op de weergave Werkstromen.
 3. Selecteer Bibliotheek > vRealize Automation > Infrastructuur > Uitbreidbaarheid.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom De werkstroom voor statuswijziging toewijzen aan een blueprint en bijbehorende virtual machines en selecteer Werkstroom starten.
 5. Selecteer een stub in het vervolgkeuzemenu vCAC-werkstroomstub inschakelen om te bepalen in welke fase van de levenscyclus de werkstroom wordt uitgevoerd.
 6. Selecteer een IaaS-host.
 7. Klik op Volgende.
 8. Selecteer de blueprint waaraan u de werkstroom wilt toewijzen.
 9. Bepaal of u deze werkstromen al dan niet wilt toepassen op bestaande machines die met deze blueprint worden ingericht.
 10. Selecteer de werkstroom die u wilt uitvoeren tijdens de levenscyclus van machines.
 11. Bepaal welke invoerwaarden van de werkstroom als aangepaste eigenschappen worden toegevoegd aan de machine.
  1. Voeg de vCO-werkstroominvoer toe als blueprinteigenschappen.
  2. Voeg de invoerwaarden van de meest recent uitgevoerde vCO-werkstroom toe als blueprinteigenschappen.
 12. Klik op Indienen.