Als er geen geschikte netwerkconfiguratie beschikbaar is, kunt u een nieuw netwerk maken in vRealize Automation.

Voorwaarden

 • Controleer of u rechten hebt voor de rol van containerbeheerder, containerarchitect of IaaS-beheerder.
 • Controleer of er ten minste één host is geconfigureerd die u kunt gebruiken voor de configuratie van het containernetwerk.

Procedure

 1. Meld u aan bij vRealize Automation.
 2. Klik op het tabblad Containers.
 3. Selecteer Implementaties > Netwerken in het linkervenster.
  In het hoofdvenster ziet u de bestaande netwerkconfiguraties die u kunt gebruiken als onderdeel van de containerimplementatie. De weergegeven verzameling netwerkconfiguraties bestaat uit die van toegevoegde Docker-hosts en configuraties die zijn gemaakt in vRealize Automation. De pictogrammen voor de netwerkconfiguraties tonen informatie over netwerk- en IPAM-stuurprogramma's, het subnet, de gateway en het IP-bereik, alsmede het aantal containers dat gebruikmaakt van de netwerkconfiguratie, plus het aantal hosts.
 4. Klik op +Netwerk.
 5. Voer een naam voor het netwerk in.
  Wanneer u de nieuwe configuratie hebt voltooid, wordt de naamwaarde toegevoegd met een unieke id.
 6. (Optioneel) Als u meer gedetailleerde configuratie-instellingen wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Geavanceerd in.
  Er verschijnen aanvullende instellingen voor de netwerkconfiguratie in het scherm Netwerk toevoegen.
 7. Configureer de geavanceerde netwerkconfiguratie-instellingen.
  Optie Beschrijving
  IPAM-configuratie
  Subnet
  Geef de unieke subnet- en gateway-adressen voor deze netwerkconfiguratie op. Deze waarden mogen niet overlappen met andere netwerken op dezelfde containerhost.
  Aangepaste eigenschappen

  Geef eventueel aangepaste eigenschappen voor de nieuwe netwerkconfiguratie op.

  containers.ipam.driver

  Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het IPAM-stuurprogramma opgegeven dat wordt gebruikt wanneer een netwerkonderdeel Containers wordt toegevoegd aan een blueprint. De ondersteunde waarden zijn afhankelijk van de stuurprogramma's die zijn geïnstalleerd in de hostomgeving van de container waar ze worden gebruikt. Een ondersteunde waarde kan bijvoorbeeld infoblox of calico zijn, afhankelijk van de IPAM-invoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op de host van de container.

  Deze eigenschapsnaam en -waarde zijn hoofdlettergevoelig. De waarde van de eigenschap wordt niet gevalideerd wanneer u deze toevoegt. Als het opgegeven stuurprogramma niet bestaat op de host van de container tijdens de inrichting, wordt een foutmelding geretourneerd en mislukt de inrichting.

  containers.network.driver

  Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het netwerkstuurprogramma opgegeven dat wordt gebruikt wanneer een netwerkonderdeel Containers wordt toegevoegd aan een blueprint. De ondersteunde waarden zijn afhankelijk van de stuurprogramma's die zijn geïnstalleerd in de hostomgeving van de container waar ze worden gebruikt. De door Docker geleverde netwerkstuurprogramma's omvatten de stuurprogramma's bridge, overlay en macvlan, terwijl in de door Virtual Container Host (VCH) geleverde stuurprogramma's het stuurprogramma bridge is opgenomen. Netwerkstuurprogramma's van derden, zoals weave en calico, zijn mogelijk ook beschikbaar, afhankelijk van de netwerkinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op de host van de container.

  Deze eigenschapsnaam en -waarde zijn hoofdlettergevoelig. De waarde van de eigenschap wordt niet gevalideerd wanneer u deze toevoegt. Als het opgegeven stuurprogramma niet bestaat op de host van de container tijdens de inrichting, wordt een foutmelding geretourneerd en mislukt de inrichting.

  Opmerking: Als u een netwerk hebt gemaakt zonder geavanceerde instellingen, worden de instellingen door vRealize Automation automatisch ingevuld.
 8. Selecteer in het vervolgkeuzemenu de host waarmee u wilt dat uw netwerk verbinding maakt.
 9. Klik op Maken.