Een werkstroomabonnement is gebaseerd op een specifiek onderwerpschema. Om ervoor te zorgen dat de abonnementen de vRealize Orchestrator-werkstromen in gang kunnen zetten, moet u de juiste invoerparameters opgeven zodat de gebeurtenisgegevens goed worden verwerkt.

Invoerparameters voor werkstroom

U kunt uw aangepaste werkstroom baseren op alle parameters of op een afzonderlijke parameter die alle gegevens in de nettolading gebruikt.

  • U kunt individuele parameters opnemen door een of meer parameters te configureren. Zorg ervoor dat de naam en het type overeenkomen met de naam en het type van het schema. Complexe typen van het schema moeten als 'Eigenschappen' in de workflow worden gedefinieerd.
  • Als u een afzonderlijke parameter wilt gebruiken, configureert u één parameter van het type Properties. U kunt elke bruikbare naam opgeven. Voer bijvoorbeeld payload als parameternaam in.

Uitvoerparameters voor werkstroom

U kunt een aangepaste werkstroom maken met relevante uitvoerparameters voor de volgende gebeurtenissen in het kader van een beantwoordbaar gebeurtenisonderwerp.

Wanneer een gebeurtenisonderwerp een antwoord verwacht, moeten de uitvoerparameters van de werkstroom voldoen aan het antwoordschema.