vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om aanvullende besturingselementen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie te leveren.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen die vereist zijn voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie
Aangepaste eigenschap Beschrijving
VirtualMachine.EPI.Type

Geeft het type externe inrichtingsinfrastructuur op.

VirtualMachine.Admin.Owner

Geeft de gebruikersnaam van de machine-eigenaar op.

BMC.Software.Install

Stel dit in op True om BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie in te schakelen.

EPI.Server.Name

Geeft de naam op van de externe inrichtingsinfrastructuurserver, bijvoorbeeld de naam van de server die BMC BladeLogic host. Als er minstens één algemene BMC EPI-agent is geïnstalleerd zonder dat een BMC BladeLogic Configuration Manager-host is opgegeven, leidt deze waarde de aanvraag naar de gewenste server.

Als er alleen aangewezen BMC EPI-agenten voor specifieke BMC BladeLogic Configuration Manager-hosts zijn geïnstalleerd, moet deze waarde exact overeenkomen met de servernaam die geconfigureerd is voor een van deze agenten.

BMC.Service.Profile

Geeft de naam op van het standaardverificatieprofiel op de BMC BladeLogic-server.

BMC.Software.BatchLocation

Geeft de locatie op in de BMC BladeLogic-configuratie waar softwaretaken worden geïmplementeerd. Deze waarde moet overeenkomen met de bijbehorende waarde van Vrm.Software.IdNNNN. Een geldige waarde is bijvoorbeeld /Application Deployment.

VMware.VirtualCenter.OperatingSystem

Geeft de vCenter Server-gastbesturingssysteemversie (VirtualMachineGuestOsIdentifier) op waarmee vCenter Server de machine maakt. Deze besturingssysteemversie moet overeenkomen met de besturingssysteemversie die moet worden geïnstalleerd op de ingerichte machine. Beheerders kunnen eigenschapsgroepen maken met een of meer eigenschapssets, bijvoorbeeld VMware[OS_Version]Properties, die vooraf gedefinieerd zijn om de juiste VMware.VirtualCenter.OperatingSystem-waarden te bevatten. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

Voor gerelateerde informatie raadpleegt u het opsommingstype VirtualMachineGuestOsIdentifier in de vSphere API/SDK-documentatie. Voor een lijst met momenteel geaccepteerde waarden raadpleegt u de vCenter Server-documentatie.

Aangepaste eigenschappen om BMC BladeLogic Configuration Manager-softwaretaken beschikbaar te maken

Configureer BMC BladeLogic Configuration Manager-taken voor vRealize Automation-integratie. Maak alle softwaretaken beschikbaar voor selectie door machineaanvragers of geef een softwaretaak op om toe te passen op alle machines die vanaf de blueprint zijn ingericht.

Tabel 2. Aangepaste eigenschappen om softwaretaken beschikbaar te maken
Aangepaste eigenschap Beschrijving
LoadSoftware

Stel in op True om installatieopties voor de software in te schakelen.

Vrm.Software.IdNNNN

Geeft een softwaretaak of beleid op dat moet worden toegepast op alle machines die vanaf de blueprint zijn ingericht. Stel de waarde in op job_type=job_path, waarbij job_type het cijfer is dat het BMC BladeLogic-taaktype vertegenwoordigt en job_path de locatie is van de taak in BMC BladeLogic, bijvoorbeeld 4=/Utility/putty. NNNN is een getal van 1000 tot 1999. De eerste eigenschap moet beginnen met 1000 en in numerieke volgorde oplopen voor elke aanvullende eigenschap.
1 — AuditJob
2 — BatchJob
3 — ComplianceJob
4 — DeployJob
5 — FileDeployJob
6 — NSHScriptJob
7 — PatchAnalysisJob
8 — SnapshotJob

Optionele aangepaste eigenschappen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie

U kunt ook optionele aangepaste eigenschappen gebruiken die vaak met BMC BladeLogic Configuration Manager-blueprints worden gebruikt.

Tabel 3. Optionele aangepaste eigenschappen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie
Eigenschap Definitie
BMC.AddServer.Delay

Geeft het aantal seconden op dat u moet wachten voordat u de machine toevoegt aan BMC BladeLogic Configuration Manager. De standaardwaarde is 30.

BMC.AddServer.Retry

Geeft het aantal seconden op dat u moet wachten voordat u opnieuw probeert als de eerste poging om de machine toe te voegen aan BMC BladeLogic Configuration Manager is mislukt. De standaardwaarde is 100.