Hierdoor wordt de lijst met aangepaste eigenschappen voor een machine opgehaald.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetMachineProperties
Argument Type Beschrijving
MachineId Guid De machine waarvoor u de eigenschappen wilt ophalen.
Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetMachineProperties
Argument Type Beschrijving
Properties Dictionary<string, string> Lijst met eigenschappen voor de machine. Waarden worden gedecodeerd geretourneerd als deze gecodeerd zijn opgeslagen.