Met een vRealize Automation-reservering kunt u beleidsregels, prioriteiten en quotums definiëren waarmee de plaatsing van machines bij inrichtingsaanvragen wordt bepaald.

Een reserveringsbeleid beperkt de machine-inrichting tot een subset van beschikbare reserveringen. Met een opslagreserveringsbeleid kunnen architecten van blueprints machinevolumes aan verschillende datastores toewijzen.

Voor een goede inrichting moet de reservering voldoende beschikbare opslag hebben. De beschikbare opslag van de reservering is afhankelijk van:
  • Hoeveel opslag in de datastore en/of het cluster beschikbaar is.
  • Hoeveel van die opslag is gereserveerd voor die datastore en/of dat cluster.
  • Hoeveel van die opslag al is toegewezen in vRealize Automation

Zelfs als bijvoorbeeld vCenter Server opslag beschikbaar heeft voor de datastore en/of het cluster, zal de inrichting mislukken met een fout van het type 'Geen reservering beschikbaar om toe te wijzen...' als er te weinig opslag is gereserveerd. De toegewezen opslag op een reservering is afhankelijk van het aantal VM's (ongeacht hun status) op die specifieke reservering. Zie het VMware Knowledge Base-artikel Machine XXX: Geen reservering beschikbaar om binnen de groep XXX toe te wijzen. In totaal werd XX GB aan opslag aangevraagd (2151030) op http://kb.vmware.com/kb/2151030 voor meer informatie.