Geef bron- en netwerkinstellingen op die beschikbaar zijn voor vCloud Air-machines die vanaf deze vRealize Automation-reservering zijn ingericht.

De beschikbare brontoewijzingsmodellen voor machines die zijn ingericht vanaf een vCloud Director-reservering zijn Toewijzingspool, Betalen-naar-gebruik en Reserveringspool. Voor Betalen-naar-gebruik hoeft u geen opslag- of geheugenhoeveelheden op te geven, maar u moet wel een prioriteit opgeven voor het opslagpad. Voor informatie over deze toewijzingsmodellen raadpleegt u de vCloud Air-documentatie.

U kunt een standaardopslagprofiel of opslagprofiel op schijfniveau opgeven. Schijfopslag op meerdere niveaus is beschikbaar op vCloud Air-endpoints.

Voor integraties die gebruikmaken van SDRS-opslag (Storage Distributed Resource Scheduler), kunt u een opslagcluster selecteren zodat SDRS automatisch de opslaglocatie en taakverdeling kan afhandelen van machines die worden ingericht vanuit deze reservering. De automatiseringsmodus voor SDRS moet worden ingesteld op Automatisch. Selecteer anders een datastore binnen het cluster om het gedrag van standalone datastores te leren kennen. SDRS wordt niet ondersteund op FlexClone-opslagapparaten.

Opmerking: Reserveringen die zijn gedefinieerd voor vCloud Air-endpoints en vCloud Director-endpoints bieden geen ondersteuning voor het gebruik van netwerkprofielen voor het inrichten van machines.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Bronnen.
 2. Selecteer een computerbron waarop u machines wilt inrichten in het vervolgkeuzemenu Computerbron.

  Alleen sjablonen die zich op het geselecteerde cluster bevinden, kunnen worden gekloond met deze reservering.

 3. Selecteer een toewijzingsmodel.
 4. (Optioneel) Geef een getal op in het tekstvak Machinequotum om het maximum aantal machines in te stellen dat kan worden ingericht voor deze reservering.
  Alleen machines die zijn ingeschakeld worden meegeteld in het quotum. Laat het tekstvak leeg om geen beperkingen te stellen aan de reservering.
 5. Geef de hoeveelheid geheugen (in GB) op die moet worden toegewezen aan deze reservering in de tabel Geheugen.

  De waarde van het totale geheugen voor de reservering wordt bepaald aan de hand van de geselecteerde computerbron.

 6. Selecteer één of meer opslagpaden in de lijst.

  De beschikbare opties voor opslagpaden worden bepaald aan de hand van de geselecteerde computerbron.

  1. Geef een waarde op in het tekstvak Deze reservering is gereserveerd om aan te geven hoeveel opslagruimte moet worden toegewezen aan deze reservering.
  2. Geef een waarde op in het tekstvak Prioriteit om de prioriteitswaarde op te geven voor het opslagpad in verhouding tot andere opslagpaden die betrekking hebben op deze reservering.
   De prioriteit wordt gebruikt voor meerdere opslagpaden. Een opslagpad met de prioriteit 0 wordt gebruikt voordat een pad met de prioriteit 1 wordt gebruikt.
  3. Klik op de optie Uitschakelen als u een opslagpad niet wilt laten gebruiken door deze reservering.
  4. Herhaal deze stap om indien nodig andere clusters en datastores te configureren.
 7. Klik op het tabblad Netwerk.
 8. Configureer een netwerkpad voor machines die worden ingericht met behulp van deze reservering.
  1. (Optioneel) Als de optie beschikbaar is, selecteert u een opslagendpoint in het vervolgkeuzemenu Endpoint.

   De optie FlexClone wordt weergegeven in de kolom endpoint als een NetApp ONTAP-endpoint bestaat en er een virtuele host is. Als er een NetApp ONTAP-endpoint is, wordt op de reserveringspagina het endpoint weergegeven dat is gekoppeld aan het opslagpad. Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in alle betreffende reserveringen.

   Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in de reserveringspagina.

  2. Selecteer een of meer netwerkadapters voor de machines die moeten worden ingericht voor deze reservering.
  3. (Optioneel) Selecteer een beschikbaar netwerkprofiel voor elke geselecteerde netwerkadapter.
  4. (Optioneel) Als de geavanceerde instellingen beschikbaar zijn, selecteert u een transportzone en een of meer laag 0 logische routers die moeten worden gebruikt bij het implementeren van een blueprint die load balancers bevat.

   Met een transportzone wordt aangegeven welke clusters de netwerkadapters omvatten. Als u een transportzone opgeeft in een reservering en in een blueprint, moeten de waarden voor de transportzone overeenkomen.

  U kunt meer dan één netwerkadapter selecteren in een reservering, maar er wordt slechts één netwerk gebruikt bij de inrichting van een machine.

resultaten

U kunt de reservering nu opslaan door te klikken op Opslaan. Of u kunt aangepaste eigenschappen toevoegen om nog nauwkeuriger te bepalen hoe reserveringsspecificaties worden weergegeven. U kunt ook waarschuwingse-mails configureren, zodat u meldingen ontvangt wanneer de hoeveelheid bronnen voor de reservering beneden een bepaald peil daalt.