Hiermee kunt u een aangepaste bewerking of een set bewerkingen maken die kunnen worden uitgevoerd op een machine op basis van een definitiebestand voor bewerkingen.

Samenvatting

CloudUtil.exe Operation-Create -c|--operationConfig <Operation Definition File> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]

Argumenten voor Operation-Create

Argument Beschrijving
-c | - -operationConfig Pad naar een definitiebestand voor bewerkingen (XML).

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.