Met een extern netwerkprofiel identificeert u netwerkeigenschappen en instellingen voor een bestaand netwerk. Een extern netwerkprofiel is een vereiste van NAT- en geleide netwerkprofielen. Als u een IPAM-endpoint hebt geregistreerd en geconfigureerd in vRealize Orchestrator, kunt u aangeven dat IP-adresinformatie moet worden verstrekt door een IPAM-provider.

Voorwaarden

  • Verzeker u ervan dat u een invoegtoepassing van een externe IPAM-provider hebt geïmporteerd en geconfigureerd in vRealize Orchestrator en een endpointtype van de IPAM-provider hebt geregistreerd in vRealize Orchestrator. In dit voorbeeld is de ondersteunde externe IPAM-oplossingsprovider Infoblox. Zie Checklist voor het bieden van ondersteuning voor externe IPAM-providers.
  • Een endpoint van een externe IPAM-provider maken.
  • Configureer de vRealize Orchestrator Appliance met de geregistreerde IPAM-endpointwerkstroom als de standalone Orchestrator in de global tenant (administrator@vsphere.local).
  • Meld u aan bij vRealize Automation als een materiaalbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
  2. Klik op Nieuw en selecteer Extern in het vervolgkeuzemenu.
  3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
  4. Als u één of meer endpoints van een externe IPAM-provider hebt geconfigureerd, selecteert u een extern IPAM-endpoint in het vervolgkeuzemenu IPAM-endpoint.

    Als u een endpoint van een externe IPAM-provider selecteert dat u hebt geregistreerd in vRealize Orchestrator, verkrijgt u IP-adressen van de opgegeven IPAM-serviceprovider.

Volgende stappen

U kunt nu netwerkbereiken definiëren voor IP-adressen voor het afronden van de netwerkprofieldefinitie.