U kunt de werkstroom voor statuswijziging configureren met behulp van vRealize Automation Designer. De ontwerper van een blueprint kan deze vervolgens inschakelen voor specifieke blueprints.

Hier volgt een algemeen overzicht van de vereiste stappen om de werkstroom voor statuswijziging in te schakelen:
  1. De werkstroomontwikkelaar gebruikt vRealize Automation Designer om een van de werkstroomsjablonen voor statuswijzigingen aan te passen. Zie Een IaaS-werkstroom aanpassen.

    De werkstroom vRealize Orchestrator kan door elke IaaS-werkstroom worden aangeroepen. Zie Werkstroomactiviteiten in vRealize Orchestrator gebruiken voor meer informatie.

  2. De tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder configureert een blueprint zodat de aangepaste werkstroom wordt aangeroepen voor de machines die met deze blueprint worden ingericht. Zie Een blueprint configureren om de werkstroom voor statuswijziging aan te roepen.