PXE is de enige inrichtingsmethode die wordt ondersteund voor Cisco UCS Manager. U kunt het netwerkbootstrapprogramma gebruiken met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation om WIM-, SCCM- of Linux Kickstart-inrichting te starten. U kunt ook aangepaste eigenschappen gebruiken om uw eigen PowerShell-scripts aan te roepen. Voor Linux Kickstart-inrichting zijn geen aangepaste eigenschappen vereist.

Aangepaste eigenschappen voor inrichting met PowerShell-scripts

U kunt deze eigenschappen gebruiken om PowerShell-scripts aan te roepen.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor het aanroepen van PowerShell-scripts
Aangepaste eigenschap Beschrijving
Pxe.Setup.ScriptName

Geeft een aangepast EPI PowerShell-script op om op de machine uit te voeren voordat deze wordt gestart met behulp van het PXE-netwerkopstartprogramma. De waarde is de naam die wordt toegewezen aan het script wanneer dit naar de Model Manager wordt geüpload, bijvoorbeeld setup.ps1.

Pxe.Clean.ScriptName

Geeft de naam op van een EPI PowerShell-script dat is geïnstalleerd in de vRealize Automation Model Manager, om op de machine uit te voeren nadat deze is ingericht. De waarde is de naam die wordt toegewezen aan het script wanneer dit naar de Model Manager wordt geüpload, bijvoorbeeld clean.ps1.

Aangepaste eigenschappen voor PXE- en SCCM-inrichting

U kunt deze eigenschappen gebruiken voor PXE- en SCCM-inrichting.

Tabel 2. Aangepaste eigenschappen voor PXE- en SCCM-inrichting
Aangepaste eigenschap Beschrijving
SCCM.Collection.Name

Geeft de naam op van de SCCM-verzameling die de volgorde van implementatietaken voor het besturingssysteem bevat.

SCCM.Server.Name

Geeft de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de SCCM-server op waarop de verzameling zich bevindt, bijvoorbeeld lab-sccm.lab.local.

SCCM.Server.SiteCode

Geeft de sitecode van de SCCM-server op.

SCCM.Server.UserName

Geeft een gebruikersnaam op met toegang op beheerdersniveau tot de SCCM-server.

SCCM.Server.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap SCCM.Server.UserName.

SCCM.CustomVariable.

Geeft de waarde op van een aangepaste variabele, waarbij Name de naam is van elke aangepaste variabele die beschikbaar wordt gemaakt voor de SCCM-takenreeks nadat de ingerichte machine geregistreerd is met de SCCM-verzameling. De waarde wordt bepaald door uw keuze voor een aangepaste variabele. Als uw integratie dit vereist, kunt u SCCM.RemoveCustomVariablePrefix gebruiken om het voorvoegsel SCCM.CustomVariable. te verwijderen uit uw aangepaste variabele.

Aangepaste eigenschappen voor PXE- en WIM-inrichting

U kunt deze eigenschappen gebruiken voor PXE- en WIM-inrichting.

Tabel 3. Aangepaste eigenschappen voor PXE- en WIM-inrichting
Aangepaste eigenschap Beschrijving
Image.Network.Letter

Geeft de stationsletter op waaraan het WIM-installatiekopiepad is toegewezen op de ingerichte machine. De standaardwaarde is K.

Image.WIM.Path

Geeft het UNC-pad naar het WIM-bestand op vanwaar een installatiekopie wordt uitgepakt tijdens WIM-gebaseerde inrichting. De padindeling is \\server\share$, bijvoorbeeld \\lab-ad\dfs$.

Image.WIM.Name

Geeft de naam op van het WIM-bestand, zoals gevonden door de eigenschap Image.WIM.Path.

Image.WIM.Index

Geeft de index op die wordt gebruikt om de juiste installatiekopie van het WIM-bestand uit te pakken.

Image.Network.User

Geeft de gebruikersnaam op waarmee het WIM-installatiekopiepad (Image.WIM.Path) moet worden toegewezen aan een netwerkstation op de ingerichte machine. Dit is doorgaans een domeinaccount met toegang tot de netwerkshare.

Image.Network.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap Image.Network.User.

SysPrep. Section.Key
 • SysPrep.GuiUnattended.AdminPassword
 • SysPrep.GuiUnattended.EncryptedAdminPassword
 • SysPrep.GuiUnattended.TimeZone

Geeft informatie op die moet worden toegevoegd aan het SysPrep-antwoordbestand op machines tijdens de WinPE-fase van de inrichting. Informatie die al bestaat in het SysPrep-antwoordbestand wordt overschreven door deze aangepaste eigenschappen. Section vertegenwoordigt de naam van de sectie van het SysPrep-antwoordbestand, bijvoorbeeld GuiUnattended of UserData. Key vertegenwoordigt een sleutelnaam in de sectie. Als u bijvoorbeeld de tijdzone van een ingerichte machine wilt instellen op West Pacific Standard Time, geeft u de aangepaste eigenschap GuiUnattended.UserData.TimeZone op en stelt u de waarde in op 275.

Voor een volledige lijst met secties, sleutels en geaccepteerde waarden, raadpleegt u de documentatie bij het hulpprogramma over systeemvoorbereiding Windows.

De volgende Section.Key-combinaties kunnen worden opgegeven voor WIM-gebaseerde inrichting:
 • GuiUnattended
  • AdminPassword
  • EncryptedAdminPassword
  • TimeZone
 • UserData
  • ProductKey
  • FullName
  • ComputerName
  • OrgName
 • Identification
  • DomainAdmin
  • DomainAdminPassword
  • JoinDomain
  • JoinWorkgroup
Sysprep.Identification.DomainAdmin

Geeft een gebruikersnaam op met toegang op beheerdersniveau tot het doeldomein in Active Directory. Neem de gebruikersnaam niet op in de verificatiegegevens die u verzendt naar vCloud Director of vCloud Air.

Sysprep.Identification.DomainAdminPassword

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld moet worden aan de eigenschap Sysprep.Identification.DomainAdmin.

Sysprep.Identification.JoinDomain

Geeft de naam op van het domein waarvan u lid wilt worden in Active Directory.

Sysprep.Identification.JoinWorkgroup

Geeft de naam van de werkgroep op waarvan u lid wilt worden als u geen domein gebruikt.

SysPrep.UserData.ComputerName

Geeft een machinenaam op, bijvoorbeeld lab-client005.

SysPrep.UserData.FullName

Geeft de volledige naam van een gebruiker op.

SysPrep.UserData.OrgName

Geeft de organisatienaam van de gebruiker op.

SysPrep.UserData.ProductKey

Geeft de Windows-productcode op.