U gebruikt één script voor installatie van de Java Runtime Environment, de gastagent en de Software-bootstrap-agent op een Windows-referentiemachine. U kunt vanuit de referentiemachine een sjabloon maken voor klonen, een momentopname, of een installatiekopie van een Amazon machine die Software-onderdelen ondersteunt.

Software ondersteunt scriptverwerking van Windows CMD en PowerShell 2.0.

Belangrijk: Het opstartproces mag niet worden onderbroken. Configureer de virtual machine zodanig dat niets het opstartproces van de virtual machine pauzeert voordat de aanmeldingsprompt wordt weergegeven. Controleer bijvoorbeeld of er geen processen of scripts om gebruikersinteractie vragen wanneer de virtual machine wordt gestart.

Voorwaarden

 • Identificeer of maak een Windows-referentiemachine.
 • Creëer een veilige vertrouwde relatie tussen de referentiemachine en de IaaS Manager Service-host. Zie De gastagent configureren om een server te vertrouwen.
 • Als u van plan bent om extern verbinding te maken met de machine voor probleemoplossing of om andere redenen, installeert u Externe bureaublad-services (Remote Desktop Services, RDS)
 • Verwijder de artefacten van de netwerkconfiguratie uit de netwerkconfiguratiebestanden.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Windows-referentieserver als een beheerder.
 2. Open in een browser de softwaredownloadpagina op de vRealize Automation-toepassing.
  https:// vrealize-automation-appliance-FQDN/software
 3. Sla de ZIP-sjabloon op de Windows-server op.
  prepare_vra_template_windows.zip
 4. Pak de ZIP-inhoud uit naar een map en voer het batch-bestand uit.
  .\prepare_vra_template.bat
 5. Volg de aanwijzingen.
 6. Wanneer u klaar bent, sluit u de Windows virtual machine af.

resultaten

Het script verwijdert eventuele eerdere installaties van de Software-bootstrapagenten, en installeert de ondersteunde versies van de Java Runtime Environment, de gastagent en de Software-bootstrapagent.

Volgende stappen

Converteer de referentiemachine naar een sjabloon voor klonen, een momentopname, of een installatiekopie van een Amazon-machine. In alle gevallen worden Software-onderdelen ondersteunt en infrastructuurarchitecten kunnen ze gebruiken bij het maken van blueprints.