Als u vRealize Automation-werkstromen gebruikt om vRealize Orchestrator-werkstromen uit te voeren die invoer- of uitvoerparameters van het type VC:VirtualMachine hebben, controleert u dat u beschikt over de vRealize Orchestrator-werkstromen voor het converteren van de virtual machine-typen van vRealize Orchestrator naar IaaS.

De vereiste werkstromen worden standaard opgenomen in vRealize Orchestrator 5.5 en hoger als deel van de vCenter-invoegtoepassing.

Als u vRealize Orchestrator 5.1 gebruikt, installeert u het vRealize Automation-integratiepakket voor vRealize Orchestrator. Download het pakket com.vmware.library.vcenter.vcac-integration.package van de communitysite vRealize Orchestrator op http://communities.vmware.com/community/vmtn/server/vcenter/orchestrator. Importeer het pakket op elke vRealize Orchestrator-server die u wilt instellen als een endpoint in IaaS.

Zie de documentatie bij vRealize Orchestrator voor informatie over het importeren van pakketten op vRealize Orchestrator.