Als u vRealize Automation-werkstromen gebruikt om vRealize Orchestrator-werkstromen uit te voeren die invoer- of uitvoerparameters van het type VC:VirtualMachine hebben, controleert u dat u beschikt over de vRealize Orchestrator-werkstromen voor het converteren van de typen virtual machines van vRealize Orchestrator naar IaaS.

De vereiste werkstromen worden standaard opgenomen in vRealize Orchestrator 5.5 en hoger als deel van de vCenter-invoegtoepassing.

Als u vRealize Orchestrator 5.1 gebruikt, installeert u het vRealize Automation-integratiepakket voor vRealize Orchestrator. Download het pakket com.vmware.library.vcenter.vcac-integration.package van de vRealize Orchestrator-communitysite op https://communities.vmware.com/t5/vRealize-Orchestrator-Documents/vCloud-Automation-Center-integration-package/ta-p/2777982. Importeer het pakket op elke vRealize Orchestrator-server die u wilt instellen als een endpoint in IaaS.

Zie de documentatie bij vRealize Orchestrator voor informatie over het importeren van pakketten op vRealize Orchestrator.