Voordat u vCloud Air met vRealize Automation integreert, moet u uw vCloud Air-account registreren, uw vCloud Air-omgeving instellen en de juiste verificatiegegevens verkrijgen om vRealize Automation toegang te geven tot uw omgeving.

Uw omgeving configureren

Configureer uw omgeving volgens de aanwijzingen in de vCloud Air-documentatie.

Vereiste verificatiegegevens voor de integratie

Maak of zoek beheerdersreferenties voor de virtuele infrastructuur of bijbehorende account waarmee vRealize Automation IaaS-beheerders uw vCloud Air-omgeving als endpoint onder vRealize Automation kunnen beheren.

Overwegingen bij gebruikersrollen

De vCloud Air-gebruikersrollen van een organisatie hoeven niet overeen te komen met de rollen van vRealize Automation-bedrijfsgroepen. Zie de vCloud Air-documentatie voor meer informatie over gebruikersbeheer met vCloud Air.