U moet niet-vertrouwde vRealize Automation-toepassing-certificaten handmatig importeren in browsers op de client om VMware Remote Console te gebruiken op clients die worden ingericht op vSphere.

Opmerking: Als vRealize Automation is geconfigureerd met een vertrouwd SSL-certificaat voor uw omgeving, hoeft VMware Remote Console niet verder meer te worden geconfigureerd voor clientbrowsers.

De stappen in deze procedure gelden voor zelfondertekende certificaten en certificaten die zijn uitgegeven door een certificeringsinstantie.

Voor meer informatie over de ondersteunde versies van Internet Explorer, raadpleegt u de Ondersteuningsmatrix voor VMware vRealize op de VMware-website.

Procedure

  1. Meld u vanuit een Internet Explorer-browser aan bij vRealize Automation-toepassing.
  2. Klik op Certificaat weergeven in het foutbericht voor het certificaat dat in de adresbalk van de browser verschijnt.
  3. Klik op het tabblad Algemeen van het venster Certificaatgegevens.
  4. Controleer of de gegevens van het certificaat kloppen en klik op Certificaat installeren.
  5. Selecteer Alle certificaten in het onderstaande archief opslaan in het dialoogvenster Certificaatarchief.
  6. Klik op Bladeren om het certificaatarchief te zoeken.
  7. Selecteer Vertrouwde basiscertificeringsinstantie en klik op OK.
  8. Klik op Volgende in het dialoogvenster Certificaatarchief.
  9. Klik op Ja in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing om het certificaat te installeren.
  10. Start de browser opnieuw.

resultaten

U kunt nu zonder certificaatfouten verbinding maken met de externe console.