Als de systeembeheerder een standaard inkomende e-mailserver voor het systeem heeft geconfigureerd, kunnen tenantbeheerders deze algemene instelling overschrijven.

Voorwaarden

Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Meldingen > E-mailservers.
 2. Selecteer de inkomende e-mailserver in de tabel E-mailservers.
 3. Klik op Alles overschrijven.
 4. Voer de volgende opties in voor de inkomende e-mailserver.
  Optie Actie
  Naam Voer de naam in van de inkomende e-mailserver.
  Beschrijving Voer een beschrijving in voor de binnenkomende e-mailserver.
  Beveiliging Schakel het selectievakje SSL in om SSL voor de beveiliging te gebruiken.
  Protocol Kies een serverprotocol.
  Servernaam Voer de servernaam in.
  Serverpoort Voer het serverpoortnummer in.
 5. Typ de naam voor de map voor e-mails in het tekstvak Mapnaam:.
  Deze optie is alleen vereist als u het serverprotocol IMAP hebt gekozen.
 6. Voer in het tekstvak Gebruikersnaam een gebruikersnaam in.
 7. Voer een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.
 8. Typ het e-mailadres waar vRealize Automation-gebruikers antwoorden naar kunnen sturen in het tekstvak E-mailadres.
 9. (Optioneel) Selecteer Verwijderen van server als u alle verwerkte e-mails van de server wilt verwijderen die door de meldingsservice zijn opgehaald.
 10. Kies of vRealize Automation automatische certificaten van de e-mailserver kan accepteren.
  Deze optie is alleen beschikbaar als u codering hebt ingeschakeld.
  • Klik op Ja om automatische certificaten te accepteren.
  • Klik op Nee om automatische certificaten te weigeren.
 11. Klik op Testverbinding.
 12. Klik op Toevoegen.