Als u een vRealize Orchestrator-werkstroom asynchroon wilt aanroepen en de resultaten van de voltooide werkstroom later wilt ophalen, kunt u de activiteit WaitForVcoWorkflowCompletion gebruiken.

De activiteit WaitForVcoWorkflowCompletion blokkeert de IaaS-werkstroom totdat de vRealize Orchestrator-werkstroom is voltooid of een time-out is opgetreden. De activiteit retourneert de resultaten van de vRealize Orchestrator-werkstroom als deze met succes wordt afgesloten, een fout als de werkstroom mislukt of nul als er een time-out optreedt voor de werkstroom.

Voorwaarden

Een vRealize Orchestrator-werkstroom aanroepen met de activiteit InvokeVcoWorkflowAsync.

Procedure

 1. Open in vRealize Automation Designer een werkstroom waarin u de de activiteit InvokeVcoWorkflowAsync hebt gebruikt.
 2. Navigeer door de inhoud naar de plaats waar u de resultaten van de vRealize Orchestrator-werkstroom wilt ophalen.
 3. Sleep de activiteit WaitForVcoWorkflowCompletion naar het deelvenster Designer.
 4. Geef in het deelvenster Eigenschappen de naam op van de variabele voor de machine-id van de virtual machine in VirtualMachineId.
  De aanpasbare werkstromen bevatten standaard een variabele met de naam virtualMachineId, die is ingesteld tijdens de initialisatie.
 5. Maak een variabele van het type DynamicOps.VcoModel.Common.VcoWorkflowExecutionToken.
 6. Maak een variabele van het type DynamicOps.VcoModel.Common.VcoWorkflowExecutionToken.
 7. Geef de naam van de variabele (token) op als de uitvoerparameter voor executionToken voor de activiteit InvokeVcoWorkflowAsync.
 8. Geef de naam van dezelfde variabele op als de eigenschap WorkflowExecutionToken voor de activiteit WaitForVcoWorkflowCompletion.
 9. Haal de uitvoer van de vRealize Orchestrator-werkstroom op.
  1. Maak een variabele van het type DynamicOps.VcoModel.Common.VcoWorkflowExecutionResult.
  2. Geef de naam van de resultaatvariabele op als de eigenschap WorkflowOutput voor de activiteit WaitForVcoWorkflowCompletion.
   Wanneer de werkstroom wordt uitgevoerd, wordt de waarde van de variabele ingesteld op de resultaten van de vRealize Orchestrator-werkstroom, indien aanwezig.