U kunt de status van een vRealize Orchestrator-werkstroom controleren die is aangeroepen door de activiteit InvokeVcoWorkflowAsync door gebruik te maken van de activiteit GetVcoWorkflowExecutionStatus.

Voorwaarden

Een vRealize Orchestrator-werkstroom aanroepen met de activiteit InvokeVcoWorkflowAsync.

Procedure

 1. Open in vRealize Automation Designer een werkstroom waarin u de de activiteit InvokeVcoWorkflowAsync hebt gebruikt.
 2. Navigeer door de inhoud naar de plaats waar u de status van de vRealize Orchestrator-werkstroom wilt controleren.
 3. Sleep de activiteit GetVcoWorkflowExecutionStatus naar het deelvenster Designer.
 4. Geef in het deelvenster Eigenschappen de naam op van de variabele voor de machine-id van de virtual machine in VirtualMachineId.
  De aanpasbare werkstromen bevatten standaard een variabele met de naam virtualMachineId, die is ingesteld tijdens de initialisatie.
 5. Maak een variabele van het type DynamicOps.VcoModel.Common.VcoWorkflowExecutionToken.
 6. Geef de naam van de variabele (token) op als de uitvoerparameter voor executionToken voor de activiteit InvokeVcoWorkflowAsync.
 7. Geef de naam van dezelfde variabele op als de eigenschap WorkflowExecutionToken voor de activiteit GetVcoWorkflowExecutionStatus.
 8. Maak een variabele van het type string.
 9. Geef de naam van de stringvariabele op als de eigenschap VcoWorkflowExecutionStatus voor de activiteit GetVcoWorkflowExecutionStatus.

resultaten

Wanneer de werkstroom wordt uitgevoerd, wordt de waarde van de variabele VcoWorkflowExecutionStatus ingesteld op de status van de vRealize Orchestrator-werkstroom.