U kunt een goedkeuringsbeleid toepassen op dezelfde itemtypen in de catalogus, maar toch verschillend laten uitwerken wanneer een item in de servicecatalogus wordt aangevraagd. De uitwerking van het goedkeuringsbeleid op de gebruiker van de servicecatalogus en de goedkeurder verschilt afhankelijk van de wijze waarop u het hebt gedefinieerd en toegepast.

De volgende tabel bevat voorbeelden van verschillende goedkeuringsregels die allemaal zijn gebaseerd op hetzelfde type goedkeuringsbeleid. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de wijze waarop u goedkeuringsregels kunt configureren om verschillende soorten bestuurlijke controle mogelijk te maken.

Tabel 1. Voorbeelden van goedkeuringsbeleid en resultaten
Bestuurlijk doel Geselecteerd beleidstype Voor of na goedkeuring Wanneer is goedkeuring vereist? Wie zijn de goed-keurders? Hoe wordt het beleid toegepast op de verleende rechten? Resultaat wanneer het item wordt aangevraagd in de servicecatalogus
De bedrijfsgroepbeheerder moet alle aanvragen van virtual machines goedkeuren.

Het goedkeuringsbeleid moet toepasbaar zijn op meerdere bedrijfsgroepen in meerdere rechten.

Servicecatalogus - Aanvraag catalogusitem - Virtual machine Toevoegen aan het tabblad Goedkeuring vooraf Selecteer Altijd vereist Selecteer Goedkeurders van de aanvraag bepalen.

Selecteer de voorwaarde Bedrijfsgroep > Beheerders > Gebruikers > beheerder.

Selecteer Goedkeuring door willekeurige personen mogelijk.

Rechten zijn op bedrijfsgroepen gebaseerd. Deze goedkeuring kan worden gebruikt voor alle rechten die goedkeuring van een beheerder vereisen voor de virtual machine. Wanneer de gebruiker van de servicecatalogus een virtual machine aanvraagt die dit type goedkeuring vereist, moet de bedrijfsgroepbeheerder de aanvraag goedkeuren voordat de machine kan worden ingericht.
De beheerder van de virtuele infrastructuur moet controleren of de virtual machine goed is ingericht en de aanvraag goedkeuren voordat de virtual machine wordt vrijgegeven aan de aanvrager. Servicecatalogus - Aanvraag catalogusitem - Virtual machine Toevoegen aan het tabblad Goedkeuring achteraf Selecteer Altijd vereist Selecteer Specifieke gebruikers en groepen.

Selecteer de aangepaste gebruikersgroep van de beheerder van de virtuele infrastructuur.

Selecteer Goedkeuring door willekeurige personen mogelijk.

Deze goedkeuring is geschikt voor alle rechten waarbij u de virtual machine op de vCenter Server na de inrichting wilt laten controleren door de beheerder van de virtuele infra-structuur. Wanneer de gebruiker van de servicecatalogus een virtual machine aanvraagt die dit type goedkeuring vereist, kan de machine worden ingericht. Als elk lid van de VI-beheergroep deze aanvraag heeft goedgekeurd, wordt de machine vrijgegeven voor de gebruiker.
Voor het beheer van de virtuele infrastructuurbronnen en het beheersen van de prijzen, voegt u twee niveaus van goedkeuring vooraf toe. De ene goedkeuring is voor machinebronnen en de andere voor de dagelijkse machineprijzen. Servicecatalogus - Aanvraag catalogusitem - Virtual machine Toevoegen aan het tabblad Goedkeuring vooraf

Niveau 1

Selecteer Voorwaardelijk vereist.

Configureer de voorwaarden voor CPU's > 6 of Geheugen > 8 of Opslag > 100 GB.

Selecteer Goedkeurders van de aanvraag bepalen.

Selecteer de voorwaarde Aangevraagd door > beheerder. Selecteer .

Klik op Systeemeigenschappen en selecteer CPU's. Geheugen en Opslag zodat de goedkeurder de waarde op een acceptabel niveau kan instellen.

Dit goedkeuringsbeleid is geschikt voor rechten waarbij u de aanvraag wilt laten goedkeuren door de manager van de aanvrager en een lid van de financiële afdeling. Wanneer de gebruiker van de servicecatalogus een virtual machine aanvraagt, wordt de aanvraag geëvalueerd om te bepalen of de waarden voor CPU's, geheugen en opslag de opgegeven waarden bij niveau 1 niet overschrijden. Als dat het geval is, wordt de voorwaarde op niveau 2 geëvalueerd. Als de aanvraag ten minste één van de voorwaarden voor niveau 1 overschrijdt, moet de beheerder de aanvraag goedkeuren. De beheerder heeft dan de keuze om de waarden voor de aanvraag te verlagen en deze vervolgens goed te keuren, of de aanvraag in zijn geheel af te wijzen.

Niveau 2

Selecteer Voorwaardelijk vereist.

Configureer de voorwaarde Prijs > 15,00 per dag.

Selecteer Specifieke gebruikers en groepen.

Selecteer de aangepaste gebruikersgroep voor financiën.

Selecteer Goedkeuring door willekeurige personen mogelijk.

Voor geparameteriseerde blueprintcatalogusitems moet een cloudbeheerder implementatieaanvragen goedkeuren waarin een vSphere-machineonderdeelprofiel van size is ingesteld op large.

Servicecatalogus - Aanvraag catalogusitem - Virtual machine Toevoegen aan het tabblad Goedkeuring vooraf

Niveau 1

Selecteer Voorwaardelijk vereist.

Niveau 2

Selecteer Enkele voorwaarde.

Selecteer Onderdeelprofielen > vSphere-machinegrootte.

Configureer de voorwaardegrootte = large.

Selecteer Specifieke gebruikers en groepen.

Selecteer gebruikers en groepen die de aanvraag mogen goedkeuren.

Selecteer Goedkeuring door willekeurige personen mogelijk.

Dit goedkeuringsbeleid is geschikt voor rechten waarbij u wilt dat de inrichtingsaanvraag wordt goedgekeurd door een cloudbeheerder. Wanneer de gebruiker van de servicecatalogus een virtuele machine aanvraagt die dit type goedkeuring vereist, moet een cloudbeheerder de aanvraag goedkeuren voordat de machine kan worden ingericht.