Wanneer u een machine-inrichting aanvraagt voor een vSphere-machine-blueprint die ontworpen is om de onderdeelprofielen Grootte of Afbeelding te bevatten, geeft u de inrichting op door een beschikbare waardeset te selecteren.

Wanneer u de inrichting aanvraagt, kunt u kiezen uit de beschikbare opties voor Size en Image. Als u een van de waardesets kiest, worden de bijbehorende eigenschapswaarden vervolgens aan de aanvraag gekoppeld.

De waardeset van het onderdeelprofiel wordt toegepast op alle vSphere-machines in een cluster.

Zie Het toewijzen van parameters aan blueprints begrijpen en gebruiken voor meer informatie over de configuratie van onderdeelprofielen.

Voorwaarden

Procedure

  1. Klik op Catalogus.
  2. Selecteer de aan te vragen catalogusservice en klik op Aanvraag.
  3. Selecteer het in te richten vSphere-machineonderdeel en geef het aantal in te richten instanties op.
  4. Selecteer een optie uit de waardeset voor Afbeelding in het vervolgkeuzemenu Afbeelding.
  5. Selecteer een optie uit de waardeset voor Grootte in het vervolgkeuzemenu Grootte.
  6. Klik op Indienen.

Volgende stappen

De waardesets die u hebt gedefinieerd voor de onderdeelprofielen Size en Image zijn nu beschikbaar in de vervolgkeuzemenu's Afbeelding en Grootte op het tabblad Catalogus in het aanvraagformulier voor catalogusinrichting.