U kunt een niet-beheerde virtual machine importeren in een vRealize Automation-omgeving.

Een onbeheerde virtual machine bestaat op een hypervisor, maar wordt niet beheerd in een vRealize Automation-omgeving en kan evenmin in de console worden weergegeven. Nadat u een niet-beheerde virtual machine hebt geïmporteerd, wordt de virtual machine beheerd via de vRealize Automation-beheerinterface. Afhankelijk van uw bevoegdheden wordt de virtuele machine weergegeven op het tabblad Beheerde machines of het tabblad Implementaties.

De optie Bulkimport ondersteunt geen implementaties die zijn ingericht vanaf een blueprint die een NSX-onderdeel voor netwerk en beveiliging of een softwareonderdeel bevat.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een materiaalbeheerder en als een bedrijfsgroepbeheerder.

 • Bij het importeren van virtual machines die statische IP-adressen gebruiken, moet u eerst een adrespool configureren. Zie Netwerkprofielen gebruiken om IP-adresbereiken te beheren voor meer informatie.
 • Als u bulkimport gebruikt voor het importeren van een virtual machine met een statisch IP-adres dat is toegewezen aan een andere virtual machine, mislukt het importeren.

Procedure

 1. Deactiveer tijdelijk alle Event Broker-abonnementen.
  Opmerking: Wanneer u abonnementen uitschakelt, moet u een serviceonderbreking voor uw vRealize Automation-cluster plannen. Tijdens dit proces wordt uitbreidbaarheid niet toegepast op een normaal ingerichte machine. Het mislukken van het deactiveren van abonnementen kan leiden tot gegevensverlies en permanent verwijderen van machines uit de back-upinfrastructuur.
 2. Genereer een CSV-gegevensbestand van de virtual machine.
  1. Selecteer Infrastructuur > Beheer > Bulkimports.
  2. Klik op CSV-bestand genereren.
  3. Selecteer Niet-beheerd in het vervolgkeuzemenu Machines.
  4. Selecteer de standaardwaarde voor Bedrijfsgroep in het vervolgkeuzemenu.
  5. Voer de standaardwaarde voor Eigenaar in.
  6. Selecteer de standaardwaarde voor Blueprint in het vervolgkeuzemenu.
   De import kan alleen goed worden uitgevoerd als de blueprint is gepubliceerd en aan een recht is toegevoegd.
  7. Selecteer de standaardwaarde voor Onderdeel machine in het vervolgkeuzemenu.
   Als u een waarde selecteert voor Bedrijfsgroep en Blueprint, ziet u mogelijk de volgende resultaten in het CSV-gegevensbestand:
   • Host Reservation (Name or ID) = INVALID_RESERVATION
   • Host To Storage (Name or ID) = INVALID_HOST_RESERVATION_TO_STORAGE

   Deze berichten worden weergegeven wanneer u in de geselecteerde bedrijfsgroep geen reservering hebt voor de virtual machine-host waarmee ook de niet-beheerde machine wordt gehost. Hebt u voor die bedrijfsgroep wel een reservering voor de niet-beheerde virtual machine-host, dan worden de waarden voor Hostreservering en Host voor opslag goed ingevuld.

  8. Selecteer een van de beschikbare brontypen in het vervolgkeuzemenu Bron.
   Menu-item Beschrijving
   Endpoint De vereiste informatie om toegang te krijgen tot een virtualisatiehost.
   computingbron De vereiste informatie om toegang te krijgen tot een groep virtual machines met een soortgelijke functie.
  9. Selecteer de naam van de virtual machine-bron in het vervolgkeuzemenu Naam.
  10. Klik op OK.
 3. Bewerk uw CSV-gegevensbestand van de virtual machine.
  1. Open het CSV-bestand en bewerk de gegevenscategorieën overeenkomstig de bestaande categorieën in de vRealize Automation-doelomgeving.
   Om virtual machines in een CSV-gegevensbestand te importeren, moet elke virtual machine worden gekoppeld aan de volgende items:
   • Reservering
   • Opslaglocatie
   • Blueprint
   • Onderdeel van virtual machine
   • Eigenaar die in de doelimplementatie bestaat

   Het importeren lukt alleen als alle waarden van elke virtual machine aanwezig zijn in de vRealize Automation-doelomgeving. U kunt de waarden voor reserveringen, opslaglocaties, blueprints en eigenaren aanpassen of een statisch IP-adres verbinden aan afzonderlijke virtual machines door het CSV-bestand te bewerken.

   Titel Opmerking
   # Import—Yes or No Stel deze categorie op Nee in om te voorkomen dat een bepaalde virtual machine wordt geïmporteerd.
   Naam virtual machine Niet wijzigen.
   Virtual machine-id Niet wijzigen.
   Hostreservering (naam of id) Voer de naam of id in van een reservering in de vRealize Automation-doelomgeving.
   Host voor opslag (naam of id) Voer de naam of id in van een opslaglocatie in de vRealize Automation-doelomgeving.
   Implementatienaam Voer een nieuwe naam in voor de implementatie, bijvoorbeeld de naam van de virtual machine, die u in de vRealize Automation-doelomgeving maakt.
   Opmerking: Elke virtual machine moet in zijn eigen implementatie worden geïmporteerd. U kunt niet één virtual machine in een bestaande implementatie importeren. U kunt niet meerdere virtual machines in een bestaande implementatie importeren.
   Blueprint-id Voer de id in van de blueprint in de vRealize Automation-doelomgeving die u gebruikt om de virtual machine te importeren.
   Opmerking:

   Voer alleen de blueprint-id in, niet de naam van de blueprint. U moet een blueprint selecteren die maar één virtual machine-onderdeel bevat. De blueprint moet zijn gepubliceerd en aan een recht zijn toegevoegd.

   Voor geïmporteerde virtual machines maakt u geen koppeling met een blueprint die onderdeelprofielen bevat. Bestaande instellingen in geïmporteerde virtual machines, zoals omvang van geheugen of opslag, kunnen buiten profiellimieten vallen. Wanneer dit het geval is, mislukt de validatie voor toekomstige herconfiguraties op basis van blueprints van de virtual machines.

   Id onderdeelmachine Voer de naam in van het virtual machine-onderdeel dat is opgenomen in de geselecteerde blueprint. U kunt geen virtual machine importeren in een blueprint die meer dan een onderdeel bevat.
   Naam eigenaar Voer in de vRealize Automation-doelomgeving een gebruiker in die recht heeft op de blueprint.
   Als u een virtual machine met een of meer aangepaste eigenschappen importeert, identificeert u elke aangepaste eigenschap met behulp van drie door komma's gescheiden waarden die u toevoegt aan de regel met de waarden voor die machine. Gebruik deze indeling voor elke aangepaste eigenschap.
   ,Aangepaste.Eigenschap.Naam, Waarde, VLAGGEN
   VLAGGEN zijn drie tekens die beschrijven hoe de eigenschap wordt behandeld door vRealize Automation. In de volgorde van gebruik zijn de vlaggen:
   1. H of N = verborgen of niet verborgen
   2. E of O = versleuteld of niet versleuteld
   3. R of P = runtime of geen runtime

   U kunt bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap toevoegen om een statisch IP-adres voor een machine te configureren. Deze aangepaste eigenschap wijst met de volgende indeling een beschikbaar statisch IP-adres van een netwerkprofiel toe.

   ,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, HOP

   U vervangt de variabelen door de juiste informatie voor uw virtual machine.

   • Wijzig de # in het nummer van de netwerkinterface die met dit statisch IP-adres wordt geconfigureerd. Bijvoorbeeld, VirtualMachine.Network0.Address.
   • Wijzig w.x.y.z zodat dit het statische IP-adres van de virtual machine wordt. Bijvoorbeeld, 11.27.42.57.

   De HOP-vlagtekenreeks (verborgen, niet versleuteld en geen runtime) stelt de zichtbaarheid van de eigenschap in. Omdat deze specifieke eigenschap alleen bij bulkimport wordt gebruikt, wordt deze na een succesvolle import van de virtual machine verwijderd.

   Om ervoor te zorgen dat deze aangepaste eigenschap werkt, moet het IP-adres beschikbaar zijn in een correct geconfigureerde adrespool. Als het adres niet wordt gevonden of reeds in gebruik is, wordt de import uitgevoerd zonder toewijzing van het statische IP-adres en wordt een fout in het logboek geregistreerd.
  2. Sla het CSV-bestand op.
 4. Gebruik de vRealize Automation-beheerinterface om uw virtual machine naar een vRealize Automation-omgeving te importeren.
  1. Selecteer Infrastructuur > Beheer > Bulkimports.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Voer in het tekstvak Naam een unieke naam voor deze taak in, bijvoorbeeld: niet-beheerde import 10.
  4. Voer de naam van het CSV-bestand in het tekstvak CSV-bestand in.
  5. Selecteer importopties.
   Optie Beschrijving
   Begintijd Hiermee kunt u een toekomstige begindatum plannen. De begintijd wordt opgegeven in de lokale servertijd en niet in de lokale tijd van het werkstation van de gebruiker.
   Nu Start onmiddellijk met het importproces.
   Vertraging (seconden) Als u veel virtual machines importeert, selecteert u hier hoeveel seconden vertraging er ligt tussen de registratie van elke virtual machine. Als u dit menu-item selecteert, verloopt het importproces trager. Laat het veld leeg als u geen vertraging wilt instellen.
   Batchgrootte Als u veel virtual machines importeert, selecteert u hier het totale aantal machines dat op een bepaald moment moet worden geregistreerd. Als u dit menu-item selecteert, verloopt het importproces trager. Laat het veld leeg als u geen limiet wilt instellen.
   Beheerde machines negeren Niet selecteren.
   Gebruikersvalidatie overslaan Als u dit menu-item selecteert, stelt u de eigenaar van de virtual machine zonder verdere controle in op de waarde die is geregistreerd in de kolom Eigenaar van het CSV-gegevensbestand. Als dit menu-item selecteert, verloopt het importproces sneller.
   Testimport Hiermee test u het importproces zonder de virtual machines te importeren zodat u kunt controleren of het CSV-bestand fouten bevat.
  6. Klik op OK.
   U ziet de voortgang van de bewerking verschijnen op de pagina Bulkimports.