Gebeurtenisonderwerpen geven een beschrijving van het type gebeurtenisbericht dat services naar de gebeurtenisbrokerservice versturen. U kunt een werkstroomabonnement configureren op basis van het gebeurtenisonderwerp dat u selecteert.

Tabel 1. Gebeurtenisonderwerpen
Naam van gebeurtenisonderwerp Beschrijving Service
Blueprintonderdeel voltooid Een blueprintonderdeel dat deel uitmaakt van een blueprint voltooit het inrichten. Het onderdeel is een blueprint die deel uitmaakt van een samengestelde blueprint. composition-service
Blueprintonderdeel aangevraagd Er is een blueprintonderdeel aangevraagd dat deel uitmaakt van een samengestelde blueprint. Het onderdeel is een blueprint die deel uitmaakt van een samengestelde blueprint. composition-service
Configuratie van blueprint Er wordt een blueprint gemaakt, bijgewerkt of verwijderd. composition-service
Blueprintaanvraag is voltooid Een samengestelde blueprint heeft het inrichten voltooid. Dit gebeurtenisonderwerp omvat alle blueprintonderdelen. Het bevat geen standalone XaaS-blueprints. composition-service
Blueprint aangevraagd Er is een samengestelde blueprint aangevraagd. Dit gebeurtenisonderwerp bevat geen XaaS-blueprints. composition-service
Configuratie van bedrijfsgroep Er wordt een bedrijfsgroep gemaakt, bijgewerkt of verwijderd. identity
Voltooide actie voor onderdeel Er is een actie uitgevoerd voor een geïmplementeerd blueprintonderdeel bij het aanvragen van een implementatieactie. composition-service
Aangevraagde actie voor onderdeel Er is een actie die moet worden uitgevoerd voor een geïmplementeerd blueprintonderdeel, aangevraagd bij het aanvragen van een implementatieactie. composition-service
Voltooide implementatie-actie Het uitvoeren van een actie in een geïmplementeerde blueprint is voltooid, waaronder het uitvoeren van alle onderdeelacties. composition-service
Aangevraagde implementatie-acties Er is een actie voor een geïmplementeerde blueprint aangevraagd. composition-service
Standaardgebeurtenis voor gebeurtenislogboek Er wordt een standaardvermelding aan het gebeurtenislogboek toegevoegd.

Deze logboekvermelding wordt niet doorgestuurd naar de abonnees.

eventlog-service
Gebeurtenis IPAM IP-levenscyclus voltooid Een aanvraag voor IP-toewijzing of -vrijgave is voltooid. ipam-service
Machinelevenscyclus Er wordt een standaardactie van IaaS uitgevoerd op een ingerichte machine. iaas-service
Inrichten van machines Er wordt een IaaS-machine ingericht. iaas-service
Configuratie van Orchestration-server Er wordt een vRealize Orchestrator-serverconfiguratie gemaakt, bijgewerkt, verwijderd, of aangepast ten behoeve van een andere standaardinstantie. o11n-gateway-service
Configuratie van Orchestration-server (XaaS) - Verouderd Er wordt een vRealize Orchestrator-serverconfiguratie gemaakt, bijgewerkt, verwijderd, of aangepast ten behoeve van een andere standaardinstantie. advanced-designer-service
Goedkeuring achteraf De abonnementsoptie voor de gebeurtenis werkt op basis van de ingestelde goedkeuring achteraf. approval-service
Goedkeuring vooraf De abonnementsoptie voor de gebeurtenis werkt op basis van de ingestelde goedkeuring vooraf. approval-service
Voltooiingsgebeurtenis voor terugwinning van bron De lease van een bron is verlopen en de bronnen worden teruggewonnen. management-service