Als de systeembeheerder een standaard uitgaande e-mailserver voor het systeem heeft geconfigureerd, kan de tenantbeheerder deze algemene instelling overschrijven.

Voorwaarden

Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Meldingen > E-mailservers.
 2. Selecteer de uitgaande e-mailserver.
 3. Klik op Alles overschrijven.
 4. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 5. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 6. Geef de naam van de server op in het tekstvak Servernaam.
 7. Kies een coderingsmethode.
  • Klik op SSL gebruiken.
  • Klik op TLS gebruiken.
  • Klik op Geen om ongecodeerde berichten te verzenden.
 8. Typ het poortnummer van de server in het tekstvak Serverpoort.
 9. (Optioneel) Schakel het selectievakje Vereist in, als voor de server verificatie vereist is.
  1. Typ in het tekstvak Gebruikersnaam een gebruikersnaam.
  2. Typ een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord.
 10. Typ het e-mailadres waardoor e-mails van vRealize Automation schijnbaar verzonden moeten zijn, in het tekstvak Adres afzender.
  Dit e-mailadres hoort bij de door u opgegeven gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord.
 11. Kies of vRealize Automation automatische certificaten van de e-mailserver kan accepteren.
  Deze optie is alleen beschikbaar als u codering hebt ingeschakeld.
  • Klik op Ja om automatische certificaten te accepteren.
  • Klik op Nee om automatische certificaten te weigeren.
 12. Klik op Testverbinding.
 13. Klik op Toevoegen.