Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter S.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met S
Eigenschap Beschrijving
SysPrep. Section.Key
 • SysPrep.GuiUnattended.AdminPassword
 • SysPrep.GuiUnattended.EncryptedAdminPassword
 • SysPrep.GuiUnattended.TimeZone

Geeft informatie op die moet worden toegevoegd aan het SysPrep-antwoordbestand op machines tijdens de WinPE-fase van de inrichting. Informatie die al bestaat in het SysPrep-antwoordbestand wordt overschreven door deze aangepaste eigenschappen. Section vertegenwoordigt de naam van de sectie van het SysPrep-antwoordbestand, bijvoorbeeld GuiUnattended of UserData. Key vertegenwoordigt een sleutelnaam in de sectie. Als u bijvoorbeeld de tijdzone van een ingerichte machine wilt instellen op West Pacific Standard Time, geeft u de aangepaste eigenschap GuiUnattended.UserData.TimeZone op en stelt u de waarde in op 275.

Voor een volledige lijst met secties, sleutels en geaccepteerde waarden, raadpleegt u de documentatie bij het hulpprogramma over systeemvoorbereiding Windows.

De volgende Section.Key-combinaties kunnen worden opgegeven voor WIM-gebaseerde inrichting:
 • GuiUnattended
  • AdminPassword
  • EncryptedAdminPassword
  • TimeZone
 • UserData
  • ProductKey
  • FullName
  • ComputerName
  • OrgName
 • Identification
  • DomainAdmin
  • DomainAdminPassword
  • JoinDomain
  • JoinWorkgroup
Sysprep.Identification.DomainAdmin

Geeft een gebruikersnaam op met toegang op beheerdersniveau tot het doeldomein in Active Directory. Neem de gebruikersnaam niet op in de verificatiegegevens die u verzendt naar vCloud Director of vCloud Air.

Sysprep.Identification.DomainAdminPassword

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld moet worden aan de eigenschap Sysprep.Identification.DomainAdmin.

Sysprep.Identification.JoinDomain

Geeft de naam op van het domein waarvan u lid wilt worden in Active Directory.

Sysprep.Identification.JoinWorkgroup

Geeft de naam van de werkgroep op waarvan u lid wilt worden als u geen domein gebruikt.

SysPrep.UserData.ComputerName

Geeft een machinenaam op, bijvoorbeeld lab-client005.

SysPrep.UserData.FullName

Geeft de volledige naam van een gebruiker op.

SysPrep.UserData.OrgName

Geeft de organisatienaam van de gebruiker op.

SysPrep.UserData.ProductKey

Geeft de Windows-productcode op.

SCCM.Collection.Name

Geeft de naam op van de SCCM-verzameling die de volgorde van implementatietaken voor het besturingssysteem bevat.

SCCM.CustomVariable.Name

Geeft de waarde op van een aangepaste variabele, waarbij Name de naam is van elke aangepaste variabele die beschikbaar wordt gemaakt voor de SCCM-takenreeks nadat de ingerichte machine geregistreerd is met de SCCM-verzameling. De waarde wordt bepaald door uw keuze voor een aangepaste variabele. Als uw integratie dit vereist, kunt u SCCM.RemoveCustomVariablePrefix gebruiken om het voorvoegsel SCCM.CustomVariable. te verwijderen uit uw aangepaste variabele.

SCCM.Server.Name

Geeft de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de SCCM-server op waarop de verzameling zich bevindt, bijvoorbeeld lab-sccm.lab.local.

SCCM.Server.SiteCode

Geeft de sitecode van de SCCM-server op.

SCCM.Server.UserName

Geeft een gebruikersnaam op met toegang op beheerdersniveau tot de SCCM-server.

SCCM.Server.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap SCCM.Server.UserName.

SCCM.RemoveCustomVariablePrefix

Stel dit in op true om het voorvoegsel SCCM.CustomVariable. te verwijderen uit aangepaste SCCM-variabelen die u hebt gemaakt met behulp van de aangepaste eigenschap SCCM.CustomVariable.Name.

Scvmm.Generation2

Wanneer deze waarde is ingesteld op 'true' (waar), wordt hierdoor aangegeven dat de blueprint een Generation-2-machine kan inrichten op de bron Hyper-V (SCVMM) 2012 R2. Voor het inrichten van een Generation-2-machine is ook vereist dat de blueprint de eigenschapsinstelling Hyperv.Network.Type = synthetic bevat.

Snapshot.Policy.AgeLimit

Stelt de ouderdomslimiet, in dagen, in voor momentopnamen die op machines kunnen worden toegepast. Deze eigenschap is van toepassing op vSphere-inrichting.

Wanneer een momentopname de ouderdomslimiet overschrijdt, is de optie Toepassen niet meer beschikbaar.

Wanneer de ouderdomslimiet voor de momentopname is bereikt, blijft de momentopname bestaan maar u kunt deze niet meer terugzetten. U kunt de momentopname verwijderen met behulp van de vSphere-client.

Snapshot.Policy.Limit

Stelt het aantal momentopnamen in dat is toegestaan per machine. De standaardinstelling is één momentopname per machine. Deze eigenschap is van toepassing op vSphere-inrichting. Wanneer dit is ingesteld op 0, wordt de blueprintoptie voor het maken van een momentopname verborgen voor alle gebruikers behalve voor ondersteunings- en beheerdersrollen.

Momentopnamen worden in een hiërarchische structuur weergegeven.

 • Depth – Maximum is 31.
 • Width – Er is geen limiet.
software.agent.service.url

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het doorsturen van poortenport mapping, geeft deze eigenschap het privé IP-adres van uw Amazon AWS-tunnelmachine en poort op voor de API van de vRealize Automation-softwareservice, bijvoorbeeld https://Private_IP:1443/software-service/api.

U kunt deze eigenschap, samen met software.ebs.url en agent.download.url, toevoegen aan een reservering of het endpoint van een computerbron. Met deze eigenschap kunt u ook een privé-adres en -poort opgeven wanneer u PAT of NAT in combinatie met het doorsturen van poortenport mapping gebruikt.

software.agent.task.timeout.seconds

Hiermee geeft u de time-out in seconden op voor softwarescripts die worden uitgevoerd op de agenten. De time-outperiode voor softwarescripts die worden uitgevoerd op agenten is standaard 6 uur.

software.ebs.url

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het doorsturen van poortenport mapping, geeft deze eigenschap het privé IP-adres van uw Amazon AWS-tunnelmachine en poort op voor de gebeurtenisbroker-service van vRealize Automation, bijvoorbeeld https://Private_IP:1443/event-broker-service/api.

U kunt deze eigenschap, samen met software.agent.service.url en agent.download.url, toevoegen aan een reservering of het endpoint van een computerbron. Met deze eigenschap kunt u ook een privé-adres en -poort opgeven wanneer u PAT of NAT in combinatie met het doorsturen van poortenport mapping gebruikt.

software.http.proxyHost

Geeft de hostnaam of het adres van de proxyserver op.

Voordat software-inhoudseigenschappen gebruik kunnen maken van de proxyserver, moet u zowel software.http.proxyHost als software.http.proxyPort gebruiken.

Opmerking: U kunt de softwarematige proxy-instellingen gebruiken om een waarde voor het inhoudseigenschapstype voor een softwareonderdeel te definiëren. Inhoudseigenschappen zijn URL's die zijn gedownload door de agent. De agent gebruikt de variabele als bestandspad naar het lokaal gedownloade bestand. U kunt de softwarematige proxy-instellingen echter gebruiken om te downloaden via de proxyhost in plaats van via de URL.
software.http.proxyPassword

Geeft het wachtwoord voor de gebruikersnaam op waarmee de verificatie bij de proxyserver kan worden uitgevoerd. U dient dit te gebruiken in combinatie met software.http.proxyUser.

De software.http.proxyPassword-instelling is vereist als u de software.http.proxyUser-instelling gebruikt.

Opmerking: U kunt de softwarematige proxy-instellingen gebruiken om een waarde voor het inhoudseigenschapstype voor een softwareonderdeel te definiëren. Inhoudseigenschappen zijn URL's die zijn gedownload door de agent. De agent gebruikt de variabele als bestandspad naar het lokaal gedownloade bestand. U kunt de softwarematige proxy-instellingen echter gebruiken om te downloaden via de proxyhost in plaats van via de URL.
software.http.proxyPort

Geeft het poortnummer van de proxyserver op.

Voordat software-inhoudseigenschappen gebruik kunnen maken van de proxyserver, moet u zowel software.http.proxyHost als software.http.proxyPort gebruiken. Er is geen standaard software.http.proxyPort-waarde.

Opmerking: U kunt de softwarematige proxy-instellingen gebruiken om een waarde voor het inhoudseigenschapstype voor een softwareonderdeel te definiëren. Inhoudseigenschappen zijn URL's die zijn gedownload door de agent. De agent gebruikt de variabele als bestandspad naar het lokaal gedownloade bestand. U kunt de softwarematige proxy-instellingen echter gebruiken om te downloaden via de proxyhost in plaats van via de URL.
software.http.proxyUser

Geeft de gebruikersnaam op waarmee de verificatie bij de proxyserver kan worden uitgevoerd. U dient dit te gebruiken in combinatie met software.http.proxyPassword.

De software.http.proxyUser-instelling is optioneel. De software.http.proxyPassword-instelling is vereist als u de software.http.proxyUser-instelling gebruikt.

Opmerking: U kunt de softwarematige proxy-instellingen gebruiken om een waarde voor het inhoudseigenschapstype voor een softwareonderdeel te definiëren. Inhoudseigenschappen zijn URL's die zijn gedownload door de agent. De agent gebruikt de variabele als bestandspad naar het lokaal gedownloade bestand. U kunt de softwarematige proxy-instellingen echter gebruiken om te downloaden via de proxyhost in plaats van via de URL.
software.http.noProxyList

Geeft een lijst met hosts en optionele poorten op die niet gebruik kunnen maken van de proxyhost. De originele inhoudseigenschap kan rechtstreeks worden gedownload via URL's die overeenkomen met de patronen in de lijst. De software.http.noProxyList-instelling is alleen van toepassing als de proxyserver is geconfigureerd. Voor de volgende kommagescheiden lijst geldt bijvoorbeeld het volgende:

"buildweb.eng.vmware.com,confluence.eng.vmware.com:443,*.eng.vmware.com:80"
De volgende verklaringen zijn van toepassing:
 • Alle URL's waarvan de HOST "buildweb.eng.vmware.com" is, kunnen niet gebruikmaken van de proxyserver.
 • Alle URL's waarvan de HOST "confluence.eng.vmware.com" is en waarvan de POORT 443 is, kunnen niet gebruikmaken van de proxyserver.
 • Alle URL's waarvan de HOST een naam is onder de naamruimte "eng.vmware.com" en waarvan de POORT 80 is, kunnen niet gebruikmaken van de proxyserver.
Opmerking: U kunt de softwarematige proxy-instellingen gebruiken om een waarde voor het inhoudseigenschapstype voor een softwareonderdeel te definiëren. Inhoudseigenschappen zijn URL's die zijn gedownload door de agent. De agent gebruikt de variabele als bestandspad naar het lokaal gedownloade bestand. U kunt de softwarematige proxy-instellingen echter gebruiken om te downloaden via de proxyhost in plaats van via de URL.