Als u zich wilt aanmelden bij een Amazon-machine als beheerder, moet u het beheerderswachtwoord van de machine zoeken.

Het beheerderswachtwoord is beschikbaar op de pagina Machine-informatie. Als de installatiekopie van de Amazon-machine waarmee de machine is ingericht niet is geconfigureerd voor het genereren van het beheerderswachtwoord telkens als de machine wordt gestart, kunt u het wachtwoord via een andere methode achterhalen. Zoek op het onderwerp Connect to Your Amazon EC2 Instance (Verbinding maken met uw Amazon EC2-instantie) in de Amazon-documentatie voor informatie over andere manieren om het beheerderswachtwoord te verkrijgen.

Indien vereist, kunt u de verificatiegegevens voor gebruikers van vRealize Automation aanmaken. De verificatiegegevens zijn dan geldig voor hierop volgende aanmeldingen bij de betreffende machine.

Voorwaarden

 • De Amazon-machine is al ingericht.
 • Meld u aan bij vRealize Automation als een machine-eigenaar, bedrijfsgroepbeheerder of ondersteuningsgebruiker.
 • RDP of SSH is actief op de installatiekopie van de Amazon-machine die wordt gebruikt voor het inrichten.
 • De machines bevinden zich in een beveiligingsgroep waarvan de juiste poorten geopend zijn.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Items en filter op de groepen die u beheert of op een specifieke groep.
 2. Selecteer de Amazon-machine in de lijst met machines.
  U kunt op Details weergeven klikken in het vervolgkeuzemenu Acties om details zoals het type machine weer te geven.
 3. Selecteer Bewerken in het vervolgkeuzemenu Acties.
 4. Klik op Beheerderswachtwoord weergeven om het beheerderswachtwoord van de machine te verkrijgen.
  U kunt het wachtwoord ook verkrijgen via een externe Amazon-procedure.
 5. Klik op Verbinding maken via RDP in het vervolgkeuzemenu Acties.
 6. Klik op Een andere account gebruiken als u wordt gevraagd om de aanmeldingsgegevens.
 7. Typ LOCAL\Administrator wanneer u om de gebruikersnaam wordt gevraagd.
 8. Typ het beheerderswachtwoord wanneer u hierom wordt gevraagd.
 9. Klik op OK.
  U bent nu bij de machine aangemeld als beheerder.
 10. Voeg uw vRealize Automation-verificatiegegevens naar wens toe. Op een Windows-servermachine opent u bijvoorbeeld Serverbeheer, selecteert u Configuratie > Lokale gebruikers en groepen en voegt u uw verificatiegegevens toe in de indeling DOMEIN\gebruikersnaam aan de groep Externe bureaubladgebruikers.
  Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor vRealize Automation zijn nu geldige verificatiegegevens voor aanmeldingen bij deze machine die hierna plaatsvinden.
 11. Meld u af bij de Amazon-machine.
 12. Klik op Verbinding maken via RDP in het vervolgkeuzemenu Acties.
 13. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord voor vRealize Automation om u aan te melden bij de machine wanneer u wordt gevraagd zich aan te melden.

resultaten

Eigenaars van de machine kunnen zich nu bij de machine aanmelden met hun verificatiegegevens voor vRealize Automation.