Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter I.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met I
Eigenschap Definitie
Image.ISO.Location

Waarden voor deze eigenschap zijn hoofdlettergevoelig. Geeft de locatie op van de ISO-image waarvan moet worden opgestart. De indeling van deze waarde is afhankelijk van uw platform. Zie voor meer informatie de documentatie die bij uw platform is geleverd. Deze eigenschap is vereist voor WIM-gebaseerde inrichting, Linux Kickstart- en autoYaST-inrichting en SCCM-gebaseerde inrichting.

Voor virtuele inrichting met vCenter Server geeft dit de naam op van een datastore in de instantie die toegankelijk zal zijn voor de inrichtingscomputerbron. Voor virtuele inrichting met XenServer geeft dit de naam op van een opslagplaats.

Voor fysieke inrichting geeft dit de HTTP URL op van de webtoegankelijke locatie van de installatiekopie.

Image.ISO.Name

Waarden voor deze eigenschap zijn hoofdlettergevoelig. Geeft de locatie op van de ISO-installatiekopie waarvan moet worden opgestart, bijvoorbeeld /ISO/Microsoft/WinPE.iso. De indeling van deze waarde is afhankelijk van uw platform. Zie voor meer informatie de documentatie die bij uw platform is geleverd. Deze eigenschap is vereist voor WIM-gebaseerde inrichting, Linux Kickstart- en autoYaST-inrichting en SCCM-gebaseerde inrichting.

Voor virtuele inrichting met vCenter Server geeft deze waarde het pad op van de image in de gegevensopslag die is opgegeven door Image.ISO.Location. De waarde moet slashes bevatten en beginnen met een slash. Voor virtuele inrichting met XenServer geeft deze waarde de naam op van de installatiekopie in de opslagplaats die is opgegeven door Image.ISO.Location. In virtuele inrichting met Hyper-V geeft deze waarde het volledige lokale pad naar de installatiekopie op.

Voor fysieke inrichting geeft deze waarde de bestandsnaam van de installatiekopie op.

Image.ISO.UserName

Geeft de gebruikersnaam op voor toegang tot de CIFS-share in de indeling username@domain. Voor Dell iDRAC-integraties waarbij de installatiekopie zich op een CIFS-share bevindt die toegangsverificatie vereist.

Image.ISO.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap Image.ISO.UserName. Voor Dell iDRAC-integraties waarbij de installatiekopie zich op een CIFS-share bevindt die toegangsverificatie vereist.

Image.WIM.Path

Geeft het UNC-pad naar het WIM-bestand op vanwaar een installatiekopie wordt uitgepakt tijdens WIM-gebaseerde inrichting. De padindeling is \\server\share$, bijvoorbeeld \\lab-ad\dfs$.

Image.WIM.Name

Geeft de naam op van het WIM-bestand, zoals gevonden door de eigenschap Image.WIM.Path.

Image.WIM.Index

Geeft de index op die wordt gebruikt om de juiste installatiekopie van het WIM-bestand uit te pakken.

Image.Network.User

Geeft de gebruikersnaam op waarmee het WIM-installatiekopiepad (Image.WIM.Path) moet worden toegewezen aan een netwerkstation op de ingerichte machine. Dit is doorgaans een domeinaccount met toegang tot de netwerkshare.

Image.Network.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap Image.Network.User.

Image.Network.Letter

Geeft de stationsletter op waaraan het WIM-installatiekopiepad is toegewezen op de ingerichte machine. De standaardwaarde is K.

Infrastructure.Admin.MachineObjectOU

Geeft de organisatie-eenheid (OU) van de machine op. Als machines in de vereiste organisatie-eenheid worden geplaatst door de instelling voor de organisatie-eenheid van de bedrijfsgroep, dan is deze eigenschap niet vereist.

Infrastructure.Admin.ADUser

Geeft de gebruikers-id van de domeinbeheerder op. Deze id wordt gebruikt om query's uit te voeren op Active Directory-gebruikers en -groepen wanneer geen anonieme binding kan worden gebruikt.

Infrastructure.Admin.ADPassword

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de gebruikers-id Infrastructure.Admin.ADUser van de domeinbeheerder.

Infrastructure.Admin.DefaultDomain

Geeft het standaarddomein op de machine op.

Infrastructure.ResourcePool.Name

Geeft de bronpool op waartoe de machine behoort, indien deze bestaat. De standaardwaarde is de waarde die is opgegeven in de reservering waarvan de machine is ingericht.