Tenantbeheerders kunnen e-mailservers beheren als deel van het configureren van meldingen voor hun eigen tenants. Als systeembeheerder kunt u algemene binnenkomende en uitgaande e-mailservers instellen die als systeemstandaarden aan alle tenants worden weergegeven. Als tenantbeheerders deze instellingen niet overschrijven voordat ze meldingen inschakelen, gebruikt vRealize Automation de algemeen geconfigureerde e-mailservers.