Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter R.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met R
Eigenschap Beschrijving
ReservationPolicyID

Geeft de IDid van het reserveringsbeleid op, niet de naam. Bijvoorbeeld: de naam die wordt geretourneerd door de eigenschap getApplicableReservationPolicies van vRealize Orchestrator is de naam van het reserveringsbeleid en niet de ID van het reserveringsbeleid.