U kunt gegevens voor containernetwerken toevoegen aan een vRealize Automation-blueprint die containeronderdelen bevat.

U kunt containers in Containers voor vRealize Automation configureren met behulp van het tabblad vRealize AutomationContainers. U kunt die containers en hun netwerkinstellingen als onderdelen van een blueprint toevoegen met behulp van opties op het tabblad vRealize AutomationOntwerpen.

Zie Netwerkbronnen voor containers configureren en Containereigenschappen en eigenschapsgroepen in een blueprint gebruiken voor gerelateerde informatie.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een containerarchitect.

 • Open een nieuwe of bestaande blueprint in het ontwerpcanvas met behulp van het tabblad Ontwerpen.

Procedure

 1. Als u de lijst met beschikbare netwerk- en beveiligingsonderdelen wilt weergeven, klikt u op Netwerk en beveiliging in de sectie Categorieën.
 2. Sleep een Containernetwerk-onderdeel naar het ontwerpcanvas.
 3. Als u het onderdeel een uniek label wilt geven in het ontwerpcanvas, voert u in het tekstvak Naam een naam in.
 4. (Optioneel) Typ een beschrijving van het onderdeel in het tekstvak Beschrijving.
 5. (Optioneel) Schakel het selectievakje Extern in als u geen externe IPAM-instellingen wilt opgeven.
  Als u het selectievakje Extern inschakelt, wordt het tabblad IPAM-configuratie verwijderd.
 6. Klik op het tabblad IPAM-configuratie om een subnet, IP-bereik en gateway in te stellen of te bewerken voor het netwerk dat is opgegeven in een containeronderdeel op de blueprint.

  De IPAM-configuratie heeft betrekking op nieuwe netwerken die met vRealize Automation worden gemaakt, niet voor oudere netwerken die zijn gemaakt in Docker of andere ondersteunde containertoepassingen. Deze instellingen worden niet gevalideerd en de inrichting mislukt als er overlappende instellingen met andere netwerken zijn. Het subnet en de gateway van de containerhost moeten bijvoorbeeld uniek zijn.

 7. Klik op het tabblad Eigenschappen om aangepaste eigenschappen voor het onderdeel op te geven.

  Als u het tabblad Eigenschapsgroepen selecteert en op Toevoegen klikt, zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Eigenschappen voor containerhosts met certificaatverificatie
  • Eigenschappen voor containerhosts met verificatie op basis van gebruikers/wachtwoorden

  Overige eigenschapsgroepen die eventueel zijn gedefinieerd, worden ook weergegeven.

  Als u het tabblad Aangepaste eigenschappen selecteert en op Toevoegen klikt, kunt u afzonderlijke aangepaste eigenschappen toevoegen aan het containeronderdeel.

  Tabel 1. Instellingen voor aangepaste eigenschappen op het tabblad Eigenschappen
  Instelling Beschrijving

  Naam

  Voer de naam van de aangepaste eigenschap in of selecteer een beschikbare aangepaste eigenschap in het vervolgkeuzemenu.

  Waarde

  Typ of bewerk de waarde die u wilt koppelen aan de naam van de aangepaste eigenschap.

  Versleuteld

  U kunt ervoor kiezen om de eigenschapswaarde te coderen, bijvoorbeeld als de waarde een wachtwoord is.

  Overschrijfbaar

  U kunt opgeven dat de eigenschapswaarde kan worden overschreven door de volgende persoon of hierop volgende persoon die de eigenschap gebruikt. Dit is normaal gesproken een andere architect, maar als u Weergeven in aanvraag selecteert, kunnen uw zakelijke gebruikers eigenschapswaarden weergeven en bewerken wanneer ze catalogusitems aanvragen.

  Weergeven in aanvraag

  Als u de eigenschapsnaam en -waarde aan uw eindgebruikers wilt tonen, kunt u ervoor kiezen om de eigenschap op het aanvraagformulier weer te geven bij aanvragen voor het inrichten van machines. U moet ook Overschrijfbaar selecteren als u wilt dat gebruikers een waarde opgeven.

 8. Als u de blueprint wilt opslaan als concept of verder wilt gaan met het configureren van de blueprint, klikt u op Opslaan of Voltooien.

Volgende stappen

U kunt containernetwerkinstellingen toevoegen op het tabblad Network van een containeronderdeel.