Een goedkeuringsniveau bevat de voorwaarden waaronder een goedkeuringsproces in gang wordt gezet op het moment dat de gebruiker van de servicecatalogus het item aanvraagt, alsmede alle overige systeem- en klanteigenschappen die u hierbij wilt betrekken. Wanneer het proces wordt getriggerd, wordt een goedkeuringsaanvraag naar de aangewezen goedkeurders verzonden.

Om de basisgegevens voor goedkeuringsbeleid te definiëren, selecteert u Beheer > Goedkeuringsbeleid. Klik op Nieuw. Selecteer het beleidstype en klik op OK. Klik op het tabblad Goedkeuring vooraf of Goedkeuring achteraf op het pictogram Nieuw (Niveau toevoegen).

U kunt een hiërarchie van niveaus maken op basis van de volgorde waarin u ze wilt verwerken. Wanneer het goedkeuringsbeleid wordt getriggerd en het eerste niveau van goedkeuring wordt afgewezen, wordt de hele aanvraag afgewezen.

Tabel 1. Opties voor informatie over het niveau
Optie Beschrijving
Naam

Voer een naam in.

De niveaunaam wordt weergegeven wanneer u een aanvraag met goedkeuringsbeleid beoordeelt.

Beschrijving

Geef een beschrijving van het niveau op.

Bijvoorbeeld: CPU>4 tot VI Admin.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Selecteer wanneer het goedkeuringsbeleid moet worden geactiveerd.

Altijd vereist

Het goedkeuringsbeleid wordt voor elke aanvraag geactiveerd.

Als u deze optie inschakelt en dit goedkeuringsbeleid toepast op in aanmerking komende services, catalogusitems of acties in een recht, moet de aanvraag worden goedgekeurd via de opgegeven goedkeurdersmethode voordat inrichting plaatsvindt. Alle aanvragen moeten bijvoorbeeld worden goedgekeurd door de manager van de gebruiker die de aanvraag indient.

Voorwaardelijk vereist

Het goedkeuringsbeleid wordt gebaseerd op een of meer voorwaardecomponenten.

Als u deze optie selecteert, moet u de voorwaarden maken. Wanneer dit goedkeuringsbeleid wordt toegepast op in aanmerking komende services, catalogusitems of acties in een recht, worden de voorwaarden geëvalueerd. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, moet de aanvraag worden goedgekeurd via de opgegeven goedkeurdersmethode voordat inrichting plaatsvindt. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vindt inrichting naar aanleiding van de aanvraag zonder goedkeuring plaats. Een aanvraag voor een virtuele machine met 4 of meer CPU's moet bijvoorbeeld worden goedgekeurd door de virtuele-infrastructuurbeheerder.

De beschikbaarheid van de velden waarop de voorwaarden worden gebaseerd, wordt bepaald door het geselecteerde type goedkeuringsbeleid of het catalogusitem.

Wanneer u een waarde invoert voor een voorwaarde, moet u er rekening mee houden dat deze hoofdlettergevoelig zijn.

Als u meer dan een voorwaardecomponent wilt configureren, selecteert u de Boole-bewerking voor de componenten.

  • Alle volgende. De goedkeuring wordt geactiveerd wanneer alle componenten waar zijn. Dit staat gelijk aan de Boole-bewerking EN tussen elke component.
  • Eender welke van de volgende. Het goedkeuringsniveau wordt geactiveerd wanneer ten minste een van de componenten waar is. Dit staat gelijk aan de Boole-bewerking OF tussen elke component.
  • Niet de volgende. Het goedkeuringsniveau wordt geactiveerd als geen van de componenten waar zijn. Dit staat gelijk aan de Boole-bewerking NIET tussen elke component.
Goedkeurders Selecteer de goedkeurdersmethode.
Specifieke gebruikers en groepen

Hiermee wordt de goedkeuringsaanvraag naar de geselecteerde gebruikers verzonden.

Selecteer de gebruikers of gebruikersgroepen die de servicecatalogusaanvraag moeten goedkeuren voordat het betreffende item wordt ingericht of een actie wordt uitgevoerd. De aanvraag wordt bijvoorbeeld aan de groep virtuele-infrastructuurbeheerders verzonden met de optie Goedkeuring door willekeurige personen mogelijk geselecteerd.

Goedkeurders van de aanvraag bepalen

Hiermee wordt de goedkeuringsaanvraag naar de gebruikers verzonden op basis van de gedefinieerde voorwaarde.

Als u dit goedkeuringsbeleid bijvoorbeeld toepast op meerdere bedrijfsgroepen en u wilt dat de manager van de bedrijfsgroep de aanvraag goedkeurt, selecteert u Bedrijfsgroep > Consumenten > Gebruikers > Manager.

Gebeurtenisabonnement gebruiken

Hiermee wordt de goedkeuringsaanvraag verwerkt op basis van gedefinieerde gebeurtenisabonnementen.

Het werkstroomabonnement moet worden opgegeven in Beheer > Gebeurtenissen > Abonnementen. De toepasselijke werkstroomabonnementen zijn pre-goedkeuring en post-goedkeuring.

Goedkeuring door willekeurige personen mogelijk

Slechts een van de goedkeurders hoeft de aanvraag goed te keuren voordat deze kan worden verwerkt.

Wanneer het item wordt aangevraagd in de servicecatalogus, worden goedkeuringsaanvragen naar alle goedkeurders verzonden. Als een van de goedkeurders de aanvraag goedkeurt, wordt de aanvraag goedgekeurd en wordt de goedkeuringsaanvraag verwijderd uit het Postvak IN van de andere goedkeurders.

Als de eerste goedkeurder de aanvraag weigert, ontvangt de gebruiker die de aanvraag heeft ingediend hierover een melding en wordt de goedkeuringsaanvraag verwijderd uit het Postvak IN van de goedkeurders.

Als de eerste goedkeurder de aanvraag goedkeurt en de goedkeuringsaanvraag is geopend in de console van de tweede goedkeurder, kan de goedkeurder de goedkeuringsaanvraag niet indienen. Deze wordt als voltooid beschouwd door het antwoord van de eerste goedkeurder.

Als u Specifieke gebruikers en groepen of Goedkeurders van de aanvraag bepalen selecteert en er meer dan een goedkeurder is, is dit een van de aanvullende opties. Als er slechts een goedkeurder is, is deze optie niet van toepassing.

Goedkeuring van iedereen nodig

Alle goedkeurders moeten de aanvraag goedkeuren voordat deze kan worden verwerkt.

Als u Specifieke gebruikers en groepen of Goedkeurders van de aanvraag bepalen selecteert en er meer dan een goedkeurder is, is dit een van de aanvullende opties. Als er slechts een goedkeurder is, is deze optie niet van toepassing.