Er zijn verschillende failoverscenario's voor toepassingsdatabases met hoge beschikbaarheid en het vRealize Automation-gedrag varieert afhankelijk van de configuratie van de toepassingsdatabase en het aantal foutieve knooppunten.

Foutscenario's met een enkel knooppunt

Als een storing optreedt bij een van de drie knooppunten, start vRealize Automation een automatische failover. Er zijn geen aanvullende automatische failoverbewerkingen mogelijk totdat alle drie knooppunten zijn hersteld.

De volgende tabel toont een beschrijving van het gedrag en de acties die zijn gerelateerd aan een fout bij het primaire hoofdknooppunt in een implementatie met hoge beschikbaarheid.
Tabel 1. Fout bij het primaire hoofdknooppunt
Verwacht gedrag
 • Het geconfigureerde replicaknooppunt voor synchronisatie wordt het primaire knooppunt en neemt automatisch de functionaliteit van de appliancedatabase over.
 • De potentiële synchronisatiereplica wordt het reserveknooppunt voor synchronisatie.
 • De vRealize Automation-implementatie werkt in de modus alleen-lezen totdat de automatische failover is voltooid.
Verdere actie
 • Wanneer het vorige primaire knooppunt is hersteld, wordt dit door de herstellogica van de failover-agent automatisch opnieuw ingesteld als replica. Er is geen handmatige actie vereist.
 • Als het vorige primaire knooppunt niet kan worden hersteld, moet u de appliancedatabase handmatig op de asynchrone modus instellen.
De volgende tabel toont een beschrijving van het gedrag en de acties die zijn gerelateerd aan een foutief replicaknooppunt voor synchronisatie in een implementatie met hoge beschikbaarheid.
Tabel 2. Fout bij synchronisatiereplica
Verwacht gedrag
 • De implementatie van vRealize Automation ondervindt geen uitvaltijd. Er is een vertraging van een aantal seconden voor databaseaanvragen totdat de mogelijke replica de nieuwe synchronisatiereplica wordt. De toepassingsdatabase voert deze actie automatisch uit.
Verdere actie
 • Als de vorige synchronisatiereplica online is, wordt deze automatisch een mogelijke replica. Er is geen handmatige actie vereist.
 • Als de vorige synchronisatiereplica niet kan worden hersteld, moet u de toepassingsdatabase handmatig op de asynchrone modus instellen.
De volgende tabel toont een beschrijving van het gedrag en de acties die zijn gerelateerd aan een fout bij het primaire hoofdknooppunt in een implementatie met hoge beschikbaarheid.
Tabel 3. Fout bij mogelijke replica
Verwacht gedrag Geen uitvaltijd voor de implementatie.
Verdere actie
 • Als de vorige mogelijke replica online is, wordt deze automatisch een mogelijke replica. Er is geen handmatige actie vereist.
 • Als de vorige mogelijke replica niet kan worden hersteld, moet u de toepassingsdatabase op de asynchrone modus instellen.

Foutscenario's met twee knooppunten

Bij een gelijktijdige storing van twee van de drie knooppunten schakelt vRealize Automation over naar de modus alleen-lezen totdat een handmatig herstel wordt uitgevoerd.

De volgende tabel toont een beschrijving van het gedrag en de acties die zijn gerelateerd aan een fout bij zowel het primaire knooppunt als het mogelijke replicaknooppunt in een implementatie met hoge beschikbaarheid.
Tabel 4. Fout bij primair knooppunt en mogelijke replica
Verwacht gedrag
 • De synchronisatiereplica wordt niet automatisch tot primair knooppunt gepromoveerd. vRealize Automation werkt in alleen-lezen-modus omdat het alleen-lezen-transacties kan verwerken totdat een handmatige promotie wordt uitgevoerd.
Verdere actie
 • Handmatig promoveren is vereist. Stel de toepassingsdatabase op de asynchrone modus in.
 • Wanneer het primaire knooppunt en de mogelijke replica zijn hersteld, moet u de synchronisatie van beide met het nieuwe primaire knooppunt handmatig instellen. U kunt vRealize Automation vanaf dat moment terugschakelen terug naar de synchrone modus.
 • Als twee van de drie knooppunten gelijktijdig uitvallen, zal vRealize Automation overschakelen naar de modus alleen-lezen totdat u een handmatig herstel uitvoert. Als er slechts één databaseknooppunt beschikbaar is, schakelt u de implementatie over naar de asynchrone modus.
De volgende tabel toont een beschrijving van het gedrag en de acties die zijn gerelateerd aan fouten bij synchronisatie- en mogelijke knooppunten in een implementatie met hoge beschikbaarheid.
Tabel 5. Fout bij synchronisatie- en mogelijke replica's
Verwacht gedrag
 • vRealize Automation werkt in alleen-lezen-modus omdat het alleen-lezen-transacties kan verwerken totdat een handmatige herstelling wordt uitgevoerd.
Verdere actie
 • Handmatig promoveren is vereist. Stel de toepassingsdatabase op de asynchrone modus in.
 • Wanneer de synchronisatie- en mogelijke replica's zijn hersteld, moet u de synchronisatie ervan met het primaire knooppunt handmatig opnieuw instellen. U kunt vRealize Automation vanaf dit moment terugschakelen terug naar de synchrone modus.
 • Als twee van de drie knooppunten gelijktijdig uitvallen, zal vRealize Automation overschakelen naar de modus alleen-lezen totdat u een handmatig herstel uitvoert. Als er slechts één databaseknooppunt beschikbaar is, schakelt u de implementatie over naar de asynchrone modus.

Fouten in koppelingen tussen knooppunten

Als er een fout optreedt bij de koppelingen tussen de knooppunten in een gedistribueerde implementatie, probeert de automatische failover-agent de configuratie te herstellen.

De volgende tabel toont een beschrijving van het gedrag en de acties met betrekking tot foutieve koppelingen tussen twee sites in een implementatie met hoge beschikbaarheid, en de opgegeven configuratie wanneer alle knooppunten actief online blijven.

Site A: primair knooppunt en mogelijke replica

Site B: synchronisatiereplica

Tabel 6. Foutieve koppeling tussen twee sites wanneer alle knooppunten actief online blijven
Verwacht gedrag Geen uitvaltijd voor de implementatie van vRealize Automation. De mogelijke replica wordt automatisch de synchronisatiereplica.
Verdere actie Er is geen handmatige actie vereist.

De volgende tabel toont een beschrijving van het gedrag en de acties met betrekking tot foutieve koppelingen tussen twee sites in een implementatie met hoge beschikbaarheid, en de opgegeven configuratie wanneer alle knooppunten actief online blijven.

Site A: primair knooppunt

Site B: synchronisatie- en mogelijke replica

Tabel 7. Foutieve koppeling tussen twee sites wanneer alle knooppunten actief online blijven - alternatieve configuratie
Verwacht gedrag De synchronisatiereplica wordt het primaire knooppunt en neemt automatisch de functionaliteit van de appliancedatabase over. De automatische failover-agent bevordert de mogelijke replica tot nieuwe synchronisatiereplica. De vRealize Automation-implementatie werkt in de modus alleen-lezen totdat deze actie is voltooid.
Verdere actie Er is geen handmatige actie vereist. Wanneer de koppeling is hersteld, zal de automatische failover-agent het vorige primaire knooppunt instellen als replica.