U krijgt als machine- of broneigenaar niet alle acties te zien waarvoor rechten zijn verleend voor een ingericht item.

Probleem

In een omgeving waarvan u weet dat uw gebruiker of bedrijfsgroep recht had op een actie, verwacht u alle acties te zien wanneer u een item in uw lijst Implementatie selecteert.

Oorzaak

Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type ingerichte bron, de operationele status van de bron en hoe deze is geconfigureerd en beschikbaar is gesteld. De volgende lijst bevat een aantal redenen waarom u niet alle geconfigureerde acties te zien krijgt.

  • De actie is niet van toepassing door de huidige status van de ingerichte bron. Uitschakelen is bijvoorbeeld alleen beschikbaar wanneer de machine is ingeschakeld.
  • De actie is niet van toepassing op het geselecteerde itemtype. De actie wordt niet in de lijst weergegeven als het item de actie niet ondersteunt. De actie Momentopname maken is bijvoorbeeld niet beschikbaar voor een fysieke machine, terwijl de actie Verbinding maken met behulp van RDP niet beschikbaar is als het geselecteerde item een Linux-machine is.
  • De actie is weliswaar van toepassing op het ingerichte brontype, maar is gedeactiveerd in de infrastructuurblueprint. Een gedeactiveerde actie wordt nooit als beschikbaar weergegeven voor de items die zijn ingericht op basis van de blueprint.
  • Er zijn bij de inrichting van het item waarvoor u de actie wilt uitvoeren, geen rechten verleend voor die actie. Het menu Acties bevat alleen acties waarvoor rechten zijn verleend, hetzij via een IaaS-blueprint of als XaaS-bronactie.
  • De actie is gemaakt als XaaS-bronactie, maar er zijn hiervoor geen rechten verleend bij de inrichting van het item waarvoor u de actie wilt uitvoeren. Het menu Acties toont alleen acties waarvoor rechten zijn verleend.
  • De actie is mogelijk beperkt door de geconfigureerde doelcriteria voor XaaS-bronacties of brontoewijzingen voor ingerichte IaaS-machines.

Oplossing

  • Controleer of de actie van toepassing is op het ingerichte item of op de status van het ingerichte item.
  • Controleer of de actie is geconfigureerd en is opgenomen in de verleende rechten waarmee het item is ingericht.