U kunt aangepaste logica invoegen in vooraf bepaalde fases van de levenscyclus van IaaS-machines door aangepaste vRealize Orchestrator-werkstromen te maken en vervolgens vRealize Orchestrator gebruiken om de aangepaste werkstromen in te voegen in de levenscyclus van machines die zijn gemaakt op basis van bepaalde blueprints.