U kunt een netwerkconfiguratie toevoegen aan een containersjabloon om de containers met elkaar te verbinden. Deze netwerkconfiguratie wordt automatisch geïmplementeerd voor alle toepassingen die gebruikmaken van de sjabloon. U kunt een bestaand netwerk toevoegen of zo nodig een nieuw netwerk configureren en toevoegen.

Voorwaarden

 • Zorg dat u een sjabloon beschikbaar hebt. Maak anders eerst een nieuwe sjabloon.
 • Controleer of u rechten hebt voor de rol van containerbeheerder, containerarchitect of IaaS-beheerder.
 • Controleer of er ten minste één host is geconfigureerd die u kunt gebruiken voor de configuratie van het containernetwerk.

Procedure

 1. Meld u aan bij vRealize Automation.
 2. Klik op het tabblad Containers.
 3. Selecteer Bibliotheek > Sjablonen in het linkervenster.

  Er verschijnt een reeks pictogrammen voor de sjablonen en images die beschikbaar zijn om in te richten.

 4. (Optioneel) Wijzig de weergave zodat alleen sjablonen worden weergegeven. Hiertoe klikt u op Weergave: Sjablonen in de header rechtsboven de pictogrammen.
 5. Klik op Bewerken rechtsboven in de sjabloon die u wilt aanpassen.
  Op de geopende pagina Sjabloon bewerken worden de containerpictogrammen en een leeg pictogram met een plusteken weergegeven.
 6. Wijs het lege pictogram aan.
  Het pictogram Netwerk toevoegen wordt weergegeven.
 7. Klik op het pictogram Netwerk toevoegen.
  Het venster Netwerk toevoegen verschijnt.
 8. Voeg een bestaand netwerk toe of maak een nieuw netwerk en voeg dit toe.
  Optie Beschrijving
  Voeg een bestaand netwerk toe.
  1. Klik op het selectievakje Bestaand.
  2. Klik in het veld Naam om een lijst met bestaande netwerken weer te geven.
  3. Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken en klik op Opslaan.
  Configureer een nieuw netwerk en voeg dit toe.
  1. Voer een naam voor het netwerk in.
  2. Als u meer gedetailleerde configuratie-instellingen wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Geavanceerd in.
  3. Klik op Opslaan.
 9. Verbind het netwerk met een container door het netwerkverbindingspictogram te slepen van de container naar een punt op het horizontale pictogram dat het netwerk vertegenwoordigt.