Configureer, gebruikmakend van uw privileges als infrastructuurarchitect, de afzonderlijke machineonderdelen van de Dukes Bank zodat ze gebruikmaken van de aanpassingsspecificatie, sjabloon en machinevoorvoegsels die u voor uw omgeving hebt gemaakt.

In dit scenario worden de machineonderdelen geconfigureerd voor het klonen van machines op basis van de sjabloon die u hebt gemaakt in de vSphere Web Client. Als u ruimtebesparende kopieën van een virtual machine wilt maken op basis van een momentopname, moet de voorbeeldtoepassing ook gekoppelde klonen ondersteunen. Gekoppelde klonen maken gebruik van een keten van deltaschijven om de verschillen met de oorspronkelijke machine vast te leggen. Ze maken een snelle inrichting met lagere opslagkosten mogelijk en zijn bij uitstek geschikt voor situaties waarin prestaties niet vooropstaan.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Automation-console als infrastructuurarchitect.
  U kunt de voorbeeldtoepassing Dukes Bank zo configureren dat deze in uw omgeving alleen werkt op basis van de rol infrastructuurarchitect, maar als u de voorbeeldsoftwareonderdelen wilt weergeven of bewerken hebt u ook de rol softwarearchitect nodig.
 2. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 3. Selecteer de blueprint DukesBankApplication en klik op het pictogram Bewerken.
 4. Bewerk het appserver-knooppunt zodat vRealize Automation dit machineonderdeel in uw omgeving kan inrichten.
  U configureert de blueprint voor het inrichten van meerdere instanties van dit machineonderdeel, zodat u de functionaliteit van het load balancer-knooppunt kunt verifiëren.
  1. Klik op het onderdeel appserver-node op het ontwerpcanvas.
   De configuratiedetails verschijnen in het onderste venster.
  2. Selecteer uw machinevoorvoegsel in het vervolgkeuzemenu Machinevoorvoegsel.
  3. Configureer uw blueprint voor het inrichten van ten minste twee en maximaal tien instanties van dit knooppunt door minimaal 2 en maximaal 10 instanties te selecteren.
   Op het aanvraagformulier kunnen gebruikers minimaal twee en maximaal tien appserver-knooppunten opgeven. Als gebruikers rechten hebben voor de acties Opschalen en Neerschalen, kunnen ze hun implementatie aanpassen aan de veranderende behoeften.
  4. Klik op het tabblad Versie-informatie.
  5. Selecteer CloneWorkflow in het vervolgkeuzemenu Inrichtingswerkstroom.
  6. Selecteer uw dukes_bank_template in het dialoogvenster Klonen van.
  7. Geef uw Voorbeeld_aanpassingsspecificatie op in het tekstvak Specificatie aanpassing.
   Dit veld is hoofdlettergevoelig.
  8. Klik op het tabblad Machinebronnen.
  9. Controleer of bij de geheugeninstellingen ten minste 2048 MB is vermeld.
 5. Bewerk het machineonderdeel load balancerknooppunt zodat vRealize Automation dit in uw omgeving kan inrichten.
  1. Klik op het onderdeel load balancerknooppunt op het ontwerpcanvas.
  2. Selecteer uw machinevoorvoegsel in het vervolgkeuzemenu Machinevoorvoegsel.
  3. Klik op het tabblad Versie-informatie.
  4. Selecteer CloneWorkflow in het vervolgkeuzemenu Inrichtingswerkstroom.
  5. Selecteer uw dukes_bank_template in het dialoogvenster Klonen van.
  6. Geef uw Voorbeeld_aanpassingsspecificatie op in het tekstvak Specificatie aanpassing.
   Dit veld is hoofdlettergevoelig.
  7. Klik op het tabblad Machinebronnen.
  8. Controleer of bij de geheugeninstellingen ten minste 2048 MB is vermeld.
 6. Herhaal voor het machineonderdeel database-node.
 7. Klik op Opslaan en voltooien.
  Uw wijzigingen worden opgeslagen en u keert terug naar het tabblad Blueprints.
 8. Selecteer de blueprint DukesBankApplication en klik op Publiceren.

resultaten

U hebt de blueprint voor de Dukes Bank-voorbeeldtoepassing nu ingesteld voor uw omgeving en de definitieve blueprint gepubliceerd.

Volgende stappen

Gepubliceerde blueprints zijn voor gebruikers pas zichtbaar in de catalogus als u een catalogusservice hebt ingesteld, de blueprint aan een service hebt toegevoegd en gebruikers rechten hebt verleend om uw blueprint aan te vragen. Zie Checklist voor het configureren van de servicecatalogus.

Nadat u de weergave van de Dukes Bank-blueprint in de catalogus hebt ingesteld, is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor inrichting van de voorbeeldtoepassing. Zie Scenario: de Dukes Bank-voorbeeldtoepassing testen.