Hierdoor kunt u een koppeling verwijderen tussen vaardigheden en een werkstroom in Model Manager.

Samenvatting

CloudUtil.exe Workflow-Remove-Skills -n|--name <Name> -s|--skills <Skills> [--repository
<Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]

Argumenten voor Workflow-Remove-Skills

Argument Beschrijving
-n | - -name Naam van een werkstroom in Model Manager.

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-s | - -skills Door komma's gescheiden lijst met vaardigheden die kunnen worden verwijderd voor deze werkstroom.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.