De abonnementsopties bepalen wanneer een werkstroom wordt uitgevoerd op basis van gebeurtenisberichten in vRealize Automation. Gebruik de opties om uw abonnementen te beheren.

Een abonnement bevestigt de intentie van een gebruiker om zich te abonneren op gebeurtenissen van een bepaald gebeurtenisonderwerp. Er wordt dan een werkstroom uitgevoerd zodra een gebeurtenis wordt ontvangen die voldoet aan de ingestelde voorwaarden voor het onderwerp.

U moet een tenantbeheerder zijn om een werkstroomabonnement te maken. Alle werkstroomabonnementen zijn specifiek voor uw tenant.

Selecteer Beheer > Gebeurtenissen > Abonnementen om uw werkstroomabonnementen te beheren.

Tabel 1. Opties voor werkstroomabonnementen
Optie Beschrijving
Nieuw Maak een nieuw abonnement.
Bewerken Wijzig het geselecteerde abonnement.

Als het abonnement is gepubliceerd, zijn de opgeslagen wijzigingen direct actief.

Het is niet mogelijk om het gebeurtenisonderwerp of de blokkeringsoptie van een gepubliceerd of niet-gepubliceerd abonnement te wijzigen.

Publiceren Activeer het abonnement.

De gebeurtenissen van de gebeurtenisbrokerservice worden verwerkt en de abonnementsvoorwaarden worden geëvalueerd. De werkstroom wordt getriggerd als een geconfigureerde voorwaarde waar is.

Publicatie ongedaan maken Zet een abonnement terug naar de conceptstatus.

Het abonnement is niet meer actief binnen uw omgeving en er worden geen gebeurtenissen meer voor ontvangen.

Als u het abonnement opnieuw publiceert, worden er weer nieuwe gebeurtenissen voor ontvangen. Eerdere gebeurtenissen worden niet alsnog ontvangen.

Verwijderen Verwijder het geselecteerde abonnement.